lördag 8 september 2018

Grattis på födelsedagen, heliga Guds Moder!


Grattis på födelsedagen, ljuvaste Guds Moder! Jag är så tacksam över att din Son gav mig dig till Moder. Vilken gåva! Att få som Moder den kvinna som Gud förberett och utrustat för att föda Sonen! Tack, min Jesus, för henne! Tack för att hon leder mig närmare Dig! Tack för att hon förde mig tillbaka till Dig! Tack för allt, Jesus, min Herre och min Gud! Men tack speciellt för Maria!

fredag 10 augusti 2018

Så fel, så fel....Texten på bilden kommer från en krönika av Tomas Sandell och finns i ett magasin som heter Närbild och som kom med Världen idag. Temat för magasinet är 1968 och det var i mångt och mycket intressant läsning. Men när jag kom till krönikan på s 36 höll jag på att sätta kaffet i vrångstrupen...

I två meningar finns tre gigantiskt stora felaktigheter. Jag misstänker starkt att Tomas Sandell håller det för att vara fakta, men det är det inte.

Nr 1: vanliga kristna tilläts inte läsa Bibeln före reformationen. Fel, fel, fel. Före reformationen var Biblar väldigt dyrbara böcker, för de skrevs nämligen av för hand. Inte ens när tryckpressen uppfanns hade alla råd med dem. Dessutom kunde få läsa. Det var alltså inte så att de inte tilläts läsa Bibeln själva. De hade helt enkelt inte möjlighet att göra det. De fick däremot Bibelns texter berättade för sig av präster, munkar och predikanter.

Nr 2: Genom reformationen blev Bibeln tillgänglig för alla. Det är också fel. När jag läste idéhistoria vid dåvarande högskolan i Örebro för ca 20 år sedan fick vi i en föreläsning (har tyvärr glömt föreläsarens namn) lära oss att den vanligaste boken i svenska hem ändå långt in på 1800-talet var psalmboken. Inte Bibeln. Reformationen satte inte Bibeln i händerna på alla kristna. Visserligen innehöll psalmboken en del Bibeltexter, men inte hela Bibeln.

Nr 3: Så länge som vanliga kristna inte själva tilläts läsa Bibeln var fördomarna mot det judiska folket utbredda och omfattande. Jag säger bara: Martin Luthers skrift från 1543 'Om judarna och deras lögner'. Googla på den om du inte känner till den. Ingen kan påstå att Luther inte läste Bibeln...En krönika är en personligt hållen text, men när den innehåller så stora felaktigheter kan jag inte vara tyst. Det är speciellt sorgligt när det är en högutbildad, intelligent människa som skrivit texten. Han borde veta bättre.


fredag 8 juni 2018

Vigning till Jesu Heliga Hjärta

(Av den heliga Marguerite Marie Alacoque, hämtad ur Catholicas Katolsk bönbok, 2012)

Jag skänker och viger åt Dig, vår Herres Jesu Kristi Heliga Hjärta, min person, mitt liv, mina gärningar, mina svårigheter och lidanden för att i all framtid med allt vad jag är och äger endast ära, älska och förhärliga Dig.

Det är mitt fasta beslut att helt tillhöra Dig, att göra allt av kärlek till Dig och att av hela mitt hjärta avhålla mig från allt ont.

Jag väljer Dig därför till målet för min kärlek, mitt livs beskyddare, till garanten för min frälsning, till hjälp mot min svaghet, till gottgörelse för mitt livs alla synder och till en säker tillflyktsort i min sista timma. Heliga Hjärta, fullt av godhet och mildhet, var mitt försvar hos Gud, den himmelske Fadern, och ta bort bort Hans vredes rättvisa straff från mig. Heliga Hjärta, fullt av kärlek, till Dig sätter jag allt mitt hopp. Jag är rädd för min svaga och syndiga vilja, men hoppas allt av Din godhet. Utplåna därför hos mig allt som kan misshaga Dig eller stå Dig emot.

Må Din rena kärlek genomtränga mitt hjärta, så att jag aldrig kan glömma Dig eller skiljas från Dig. För Din oändliga godhets skull ber jag Dig att Du skriver mitt namn i Ditt Hjärta, för jag vill att hela min lycka och min ära ska vara att leva och dö i Din tjänst. Amen.


fredag 11 maj 2018

Pingstnovenan

I dag börjar pingstnovenan! Info och novenabön finns här.

måndag 19 mars 2018

tisdag 13 mars 2018

Om st Josef

I st Josefs verkstad (Ur När Kristus går förbi av helige Josémaria Escrivá):

"Hela Kyrkan erkänner den helige Josef som sin försvarare och skyddspatron. Under århundradena har man talat om honom och understrukit olika aspekter av hans liv, under vilket han var ständigt trogen den uppgift som Gud hade anförtrott honom. Därför tycker jag sedan många år om att åkalla honom tillgivet som vår fader och herre. 

Den helige Josef är verkligen fader och herre, som beskyddar och följer dem som vördar honom under deras jordiska vandring, på samma sätt som han beskyddade och följde Jesus under dennes uppväxttid. Genom att umgås med honom upptäcker man att den helige patriarken dessutom är en läromästare för det inre livet: för han lär oss att känna Jesus, att leva tillsammans med honom, att inse att vi är en del av Guds familj. Den helige Josef undervisar oss genom att framstå som det han var: en vanlig man, en familjefar, en arbetare som tjänade sitt levebröd med sina händers verk. Och detta faktum har för oss även en innebörd som är skäl till eftertanke och glädje."

fredag 19 januari 2018

Fråga dig själv.....

Vad fyller du din tid med? Ger det dig en djup, äkta tillfredsställelse?

söndag 7 januari 2018

Andra läsningen ur Läsningsgudstjänsten för Herrens dop

Ur Magister Mathias bok Vägen till Jerusalem:

"Moder Kyrkan bistår oss vänligt och kärleksfullt i varje andligt behov genom sina sakrament, som hon har fått från ovan av Kristus. Hon föder oss i dopet, hon stärker sina barn med bekräftelsens sakrament, hon ger dem mat i den heliga eukaristin, hon försonar dem med Gud i boten, hon förökar dem i äktenskapet, hon viger dem i ämbetet, hon rustar dem för deras hädanfärd i den sista smörjelsen.

Genom vår köttsliga födelse kan vi aldrig bli värdiga det eviga livet. Den födelsen är fördärvad genom den första människans synd, och vi avlas i lystnad, föds i smuts, och knappt är vi födda förrän vi invecklar oss i verksynderna. Därför måste vi födas pä nytt, så att vi, som först blev födda för att vara kött, blir ande. Det som är fött av köttet, är kött, det som är fött av Anden, är ande. Den helige Ande som stiger ned över oss i dopets vatten renar oss från synderna. Som kroppen utvärtes tvättas ren från smuts, när vi föds orena och blodiga, så renar oss den helige Ande invärtes genom pånyttfödelsens vatten till själen från all syndernas smuts, och av djävulens barn gör han oss till Guds barn. Detta visades tydligt vid Kristi dop. Då öppnades himlarna över honom och den helige Ande steg ned i kroppslig gestalt som en duva över honom, och man hörde Faderns röst: Detta är min älskade Son, i vilken jag har behag. Det som kroppsligen skedde med Kristus i hans dop, det händer genom Kristi dop i oss på andligt sätt.

När vi föds är vi Guds vredes barn, den som vi dragit över oss genom vårt skadade ursprung. Då stängdes himlen för oss. Det orena köttet är inte värdigt himlen. Men när vi blir döpta i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, då öppnas för oss himlen genom Kristi dop, genom förtjänsten i Jesu Kristi lidande. När han hängde på korset, strömmade ur hans sida ut blod, som löser oss från slaveriet under djävulen, och vatten, som tvättar oss rena, så att vi blir värdiga det himmelska arvet, och den helige Ande kommer till oss som en duva och genomtränger våra hjärtan inifrån och gör oss till Guds sveklösa och godhjärtade söner.

Han vill ju inte ha söner som är svekfulla genom hjärtats och munnens bedrägerier eller grymma genom onda gärningar. De som obefläckat bevarar Kristi dop som de har mottagit i hans namn, dem erkänner Gud Fadern som sina älskade söner och bröder till hans ende Son Jesus Kristus. I dem har Gud sitt behag. Han har gjort dem värdiga att kallas Guds barn, de gör sin Faders gärningar, och genom ett heligt liv formar de sig efter sin förstfödde broder Jesus Kristus. Vad är det som syns i dem om inte Kristus? Alla ni som har döpts i Kristus, ni har också iklätt er Kristus, säger aposteln. Den som gör Kristi liv synligt genom ärbara ord och redbara gärningar som anstår en kristen, han har förvisso iklätt sig Kristus."