fredag 10 mars 2017

Katolsk Horisont, svensk katolsk Youtubekanal

Har du missat Katolsk Horisont? En allvarlig miss i så fall... Det är en svensk katolsk Youtubekanal från Gråbröderna i Jönköping. De har mycket bra föreläsningar och andlig fördjupning för katoliker, blivande katoliker och andra av god vilja.

Kolla in den! Ni blir inte besvikna, jag lovar! Den finns här.      

lördag 4 mars 2017

Den gyllene pilen - gottgörelse för hädelser

Må det Allraheligaste, mest tillbedjansvärda, mest hemlighetsfulla och ofattbara Guds Namn alltid bli prisat, välsignat, älskat, tillbett och förhärligat i himmelen, på jorden och under jorden av alla skapelser som utgått ur Guds Hand. Genom Vår Herres Jesu Kristi Heliga Hjärta i Altarets Allraheligaste Sakrament. Amen.

torsdag 23 februari 2017

Om bön av kardinal Robert Sarah

(ur Karmel, nr 1 år 2017)

"Bön är först och främst den Helige Andes verk, som ber i oss och förvandlar oss inifrån och för oss in i den Ende och Treenige Guden. Därför är det så nödvändigt att vara tyst och att lyssna, att samtycka till att bli utblottade på det som är vårt eget och överlämna oss själva till Gud, som är närvarande i oss. Bön är inte ett magiskt ögonblick då vi framlägger ett eller annat klagomål för att vi ska få det bättre. Inre tystnad låter oss höra den Helige Andes bön, som blir vår egen bön. Anden ber i vårt ställe. Vad som är viktigt i bönen är inte vad vi säger, utan att vi förmår vara tysta för att låta den Helige Ande tala, att lyssna till honom som suckar och ber i vårt ställe. Om vi träder in i den Helige Andes mystiska tystnad blir vår bön säkert hörd, eftersom vi har ett lyssnande hjärta. Gud svarar inte såsom vi skulle önska eftersom vi ofta ber om omöjliga saker, som barn som önskar sig tusentals presenter. Men detta får inte leda till att vi vänder oss bort från Gud när vi verkligen har bekymmer som plågar oss och vi får erfara tvivlets dunkla natt. Bönen är verkligen inte något extraordinärt, utan snarare ett barns tystnad när det vänder sin blick helt till Gud. Bön är att ge Gud lite frihet inom oss. Vi måste kunna vänta på honom i tystnad, överlåtelse och förtröstan, med fast uthållighet, också när det är mörkt i vår inre natt."

torsdag 2 februari 2017

Portvakt

"Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än dväljas i de ogudaktigas hyddor." (Ps 84:11, 1917 års översättning)

måndag 30 januari 2017

Mitt hjärtas ord till Dig

"Jag älskar Dig, min Gud och min enda önskan är att älska Dig till mitt livs sista andetag. Jag älskar Dig, min Gud, Du är värd oändlig kärlek och jag vill hellre dö i kärlek till Dig än att leva utan kärlek till Dig. Jag älskar Dig, Herre, och den enda nåd jag ber om är att få älska Dig i evighet. Min Gud, om min tunga inte i varje ögonblick kan säga att jag älskar Dig, vill jag att mitt hjärta skall upprepa det med varje andetag." (st Jean-Marie Vianney)