fredag 12 september 2008

Jungfru Marias heliga Namn

I dag firar Kyrkan Jungfru Marias heliga Namns fest. Det är en fest jag vill fördjupa min kunskap om. Vad innebär hennes heliga Namn? Det är ju ett namn vi katoliker upprepar ofta. Jag hörde en präst säga att varje gång vi säger hennes namn ser Jesus på oss och undrar vem det är som talar om Hans Moder. Så därför vill jag ofta nämna hennes namn. För övrigt är det också hon som har fått mig tillbaka till Kyrkan. Under de ofruktsamma åren när jag var borta från Kyrkan fanns hon ständigt där. Hela tiden påkallade hon min uppmärksamhet och visade mig hennes Son som jag gjorde allt för att vända mig bort ifrån. Hela tiden sade hon till mig: "Mitt barn, se på Honom. Se vad Han har gjort för dig. Se vad Han älskar dig." Hon fanns där hela tiden, som en sann mor. Alla hennes fester vill jag fira, med stor tacksamhet för att jag är med i en kyrka där man får tala om henne och hylla henne.