lördag 20 september 2008

World-wide Day of the Rosary

Den 4 oktober är det världsrosenkransdagen. Då inbjuds alla att, enskilt eller tillsammans med andra, be rosenkransen. Jag ska göra det. Ska du?