torsdag 30 oktober 2008

Be för den här 'prästen'!

Enligt Dagen har en katolsk präst i Australien skrivit en bok där han påstår att Jesus inte är Gud, Maria inte jungfru och att uppståndelsen inte ska tolkas bokstavligt. Be för den prästen att han återfinner tron och tar avstånd från sina påståenden. Han heter Peter Dresser.

Jag föreslår också att man läser trosbekännelsen som gottgörelse.