tisdag 21 oktober 2008

Fader Elia

Jag har läst en fantastisk bok. Den heter Fader Elia - en apokalyps och är skriven av Michael O'Brien och utgiven av Catholica (www.catholica.se). Jag brukar inte läsa romaner med papper och penna bredvid mig men det finns en del citat i boken som jag inte kan släppa. Det första lyder:

"Det fanns områden i min karaktär dit tron inte hade trängt in" (s. 13).

Det fanns områden! Tänk att kunna säga att det fanns områden i min karaktär dit tron inte hade trängt in! I min karaktär finns många områden dit tron inte trängt in än, men det är ett livstidsverk att nå dit. Att bli helig är att på alla områden i sin karaktär vara indränkt i tron, marinerad i den. Det är ju alla kristnas uppgift att sträva mot det, sedan gör Gud resten.