söndag 26 oktober 2008

Gud vill att alla ska räddas

"Guds frälsningsvilja är orubblig: han skapade inte människan för att hon skulle förgås utan för att hon skulle leva för evigt. När han ser den allra minsta lilla gnista av god vilja lysa fram i oss, en gnista som han själv har slagit fram ur vårt hjärtas hårda klippa, vårdar hans godhet den ömt. Han låter den stiga upp och ger den styrka genom sina ingivelser, ty han vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Det är er himmelske faders vilja, säger han, att ingen av dessa små skall gå förlorad. Gud tar inte bort livet, heter det, utan han tänker ut vad som kan göras för att den förskjutne inte skall förgås." (Johannes Cassianus, ur Fädernas utläggningar).

Guds uppfinningsrikedom och godhet är oändlig. Jag är ett levande bevis på det som Johannes Cassianus skriver. När jag under många år vände Gud ryggen, övertygad om att Han inte ville ha mig, gjorde Han allt för att jag skulle höra Hans röst och vända tillbaka till Honom. Han sände både människor och helgon i min väg för att jag skulle inse Hans kärlek till mig. Guds Moder var ständigt där och pekade ut vägen, men det tog tid till och med för henne att få mig att vända om. Gud talar till oss genom barnen: mina barn var det som Gud använde för att få mig tillbaka till Kyrkan, den modersfamn där jag hör hemma.

Hans kärlek och barmhärtighet är utan gräns och inget vi kan förtjäna, det är en gratis gåva. Nåd heter gratia på latin och Guds nåd är gratis. Han ger den, inte för att vi förtjänar den, utan för att vi behöver den. Han har skapat oss för gemenskap med Honom och utan gemenskap med Honom kan vårt hjärta aldrig få frid.