torsdag 9 oktober 2008

Många danskar tror att Dan Brown har rätt

Enligt tidningen Dagen tror många danskar att Dan Browns påhitt om Kyrkan i Da Vinci-koden är sanna. Är det så i Sverige också? Är okunskapen om kristendomen verkligen så stor?