lördag 4 oktober 2008

Vad är förkylningar bra för??

Har råkat ut för en rejäl förkylning. Hostar och nyser och hjärnan känns som om den vore mos... Då undrar man vad förkylningar ska vara bra för? I den mycket roliga boken Elof Sundins dröm, utgiven av Katolska Pedagogiska Nämnden 1993, sägs att Gud skapat virus till att vara duktiga virus, inte primärt att plåga oss. I en materiell värld där livet utvecklas och växer är lidandet oundvikligt (s. 87). Kanske Vår Herre tycker att jag ska tillbringa ett par dagar i stillhet i sängen för att jag ska hinna tänka igenom saker och vila lite, men det är ett lidande att vara förkyld. Jag offrar mitt lilla lidande tillsammans med Kristi stora lidande. Då kan jag se en mening med det. Be för mig!

I dag firar Kyrkan den helige Franciskus!