lördag 28 februari 2009

'Trumpeten som genussymbol'

När man läser sådant här tappar man lite av respekten för vetenskapen och för institutionerna som godkänner forskningsprojekten...

fredag 27 februari 2009

Tips för fasteläsning

USA:s biskopskonferens har en massa läsvärt på sin hemsida för fastan:

http://www.usccb.org/lent/index.shtml

Korsvägsandakt, del 1 av 7

Texter ur Katolsk bönbok, utgiven av Catholica Förlag, 1994. Bilder från Katolsk Identitet.
Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig
- ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.

I. Jesus inför Pontius Pilatus
Människan dömer Gud till döden.
Skapelsen vill förinta sin Skapare.
Hur är det möjligt?

Korsfäste Herre Jesus Kristus
-förbarma dig över oss och fräls de arma själarna i skärselden.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig
-ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.

II. Jesus tar korset på sig
Hela mänsklighetens skuld och nöd vilar på hans axlar. Villigt tar han allt på sig.
Vill du låta honom bära dig?

Korsfäste Herre Jesus Kristus
-förbarma dig över oss och fräls de arma själarna i skärselden.onsdag 25 februari 2009

Bön inför den kommande dagen

ur laudes, askonsdagen:

Vi tackar vår himmelske Fader, som också i år ger oss denna tid av nåd. Må vi ta vara på tillfället att under dessa frälsningens dagar ta emot den helige Ande, låta honom verka i oss och rena vårt hjärta och vår kärlek. Därför ber vi:

Ge oss, Herre, din helige Ande.

Låt oss leva och mättas av varje ord som utgår ur din mun.

Lär oss att sträva efter kärleken, inte blott i stora ting, utan främst i vardagens enkla uppgifter.

Lär oss avstå från allt överflöd, för att hjälpa dem som lider brist.

Låt oss i vår dödliga kropp bära med oss den död som Jesus fick lida, han som ger oss liv genom sin kropp och sitt blod.

tisdag 24 februari 2009

Ulf Ekman

Jag brukar, oftast med stort intresse, läsa Ulf Ekmans blogg. Även om jag inte känner mig lockad att gå med i Livets Ord, har jag fått en betydligt mer positiv bild av Ekman. Han visar numera en ödmjukhet inför andra kristna som är tilltalande. Han skriver ibland om Katolska Kyrkan på ett positivt sätt, bland annat framhåller han påven som den kristne ledare som mest står på livets sida. Jag kan inte annat än hålla med.
I går skrev han om Nancy Pelosi som varit på besök hos påven. Det är intressant hur två skildringar av ett möte kan skilja sig så mycket... Läs Ekmans inlägg!

måndag 23 februari 2009

söndag 22 februari 2009

In real life

I dag har jag haft mitt första möte med två bloggare IRL, in real life. Det var Johan och Johanna som var på besök i Arboga och kom till söndagsmässan i st Josef i Köping. Tyvärr hann de inte stanna så länge för släkten väntade i Arboga, men jag hoppas på fler besök. Det var väldigt trevligt att träffa er båda!

fredag 20 februari 2009

Ett barn av vår Moder Kyrkan

Ur Stig Lindholms bok Omprövning

"Egentligen är jag inte förvånad över detta enkla faktum, att min tro trots allt inte hade dött. Även i mina svåra ögonblick är jag ett barn av vår Moder, Kyrkan, genom mitt dop inbyggd i henne som en cell i hennes kropp. I den pulserar det liv som är Kristus, och där verkar kraften av Kyrkans förböner. Många av dessa förböner gäller just mig. Jag känner åtminstone några av dem som dagligen beder för mig och bär mig. Jag ser deras ansikten tydligt för mig medan jag skriver dessa rader. Mina verkliga vänner.

Detta är Kyrkan, inte som maktapparat (om hon har någon), inte som organisation utan Kyrkan i nytestamentlig mening - Guds husfolk, Kristi kropp, vinträdet med sina grenar och sin livgivande rot, Kristus. Även i förödmjukelsen är hon min tillflykt och omsluter mig, en vingbruten fågel, med en moders mjuka händer. (...)

En dag vaknade plötsligt några ord ur mässan till liv och jag upprepar dem ofta för mig själv: Herre, se inte till våra (mina) synder utan till Din Kyrkas tro.

Själv orkar jag ingenting. Glöm bort att jag är svag och inte står upprätt i denna prövning. Räkna mig i stället till godo den glädje som Dina helgon berett Dig, t.ex. Ditt blodsvittne Edmund Campion och Din blide vän från Lima, den helige Martin de Porres.

Gode Gud.
'Din tystnad och Din frånvaro
är tecken på Din kärlek',
säger helgonen.
Men jag beder Dig:
Pröva mig inte
utöver måttet av mina krafter.
Jag avstår gärna från de stora erfarenheterna.
Det är mig nog att få vara
den minsta bland Dina vänner. Amen"

torsdag 19 februari 2009

Jag blir så trött ibland...


Rubriksättningens ädla konst

Läser i Dagen att 'Vatikanen rasar mot konstbefruktning'. När man gör en googlesökning på 'Vatikanen rasar' får man fram åtskilliga länkar med samma innehåll och källan är en artikel från TT från i går, 18 februari.

Känner ni igen Kyrkan i rubriken? Tycker ni att Kyrkan brukar 'rasa' mot saker och ting? Min erfarenhet är att Kyrkan, lugnt och sansat och med respekt, brukar påpeka att något är emot Kyrkans lära och människans höga värde. Något som för övrigt är en av Kyrkans uppgifter.

Vad får man lära sig på journalistutbildningen? Får man inte lära sig att ord speglar attityder? Att val av ord visar vad man anser om något? Att val av ord sprider attityder? Flera svenska tidningar har samma rubrik. Bilden av Kyrkan som svenska folket får är att Kyrkan 'rasar', att Kyrkan är hätsk och hatande. Stämmer den bilden med vår verklighet som katoliker?

tisdag 17 februari 2009

Filmer med katolsk anknytning

Jag blev, som jag skrev tidigare, utmanad av Katolik i Sverige att lista 3 favoritfilmer med katolsk anknytning. Här är min lista:

Den första är ingen film egentligen utan en tv-serie, av somliga (mig till exempel) kallad världens bästa tv-serie: En förlorad värld (Brideshead revisited).Den andra är Carol, the man who became pope. Den handlar om förre påven Johannes Paulus II.
Den tredje är La vie en rose, filmen om Edith Piaf (som gör en pilgrimsfärd till Lisieux).Jag ville ta med Thèrèse, en fransk film från någon gång på 80-talet om lilla Thèrèse, och även Kardinalen, från 1963, men hittade dem inte på Youtube. Kardinalen visade mig den första vägen till Kyrkan, tro det eller ej. Jag var 14 år när jag såg den, tror jag.

Jag utmanar Zoltan, Kristina och Leif.

Regelbundet andaktsliv

På Dagen finns denna serie om Kristian. Väldigt träffande ibland, speciellt den här om att bara be när man känner för det. Nuförtiden ska man ju 'känna för det' innan man gör någonting, men om man bara ber när man känner för det, dör relationen med Gud, precis som krukväxten i stripen. (Klicka på bilden så blir den större.)

Be varje dag, flera gånger om dagen, ja, be ständigt, som det står i Skriften!

Jag har blivit utmanad!

Av Katolik i Sverige har jag blivit utmanad att lista tre filmer med katolsk anknytning. Ska fundera lite och återkommer med listan.

lördag 14 februari 2009

Befria kvinnor från moderskapet????

Katolskt Fönster finns en intressant artikel med titeln "Queer-feminismens problem med Maria-bilden", angående utställningen på Historiska Museet. Det finns mycket man skulle kunna skriva angående den utställningen, men jag reagerade väldigt starkt på detta citat ur artikeln:

"Också Maria Sveland drömmer om att "befria kvinnorna från moderskapet", som om priset för ett jämställt föräldraskap vore att utplåna moderligheten."

Befria kvinnorna från moderskapet!? Är människan inte klok????? Det bästa som finns i hela världen är att vara mamma! Mamma till barn och moder till själar genom bönen.

Befria kvinnorna från sådana uttalanden!

Novena för påven

Saxat ur Katolsk Observatör:

NOVENA FÖR DEN HELIGE FADERN MED BÖRJAN DEN 14 FEBRUARI OCH AVSLUTNING DEN 22 FEBRUARI

MEDDELANDE FRÅN SANKT PETRUS PRÄSTBRÖDRASKAP

Under de senaste veckorna har vår Helige Fader påven, och genom honom hela kyrkan, utgjort föremål för våldsamma angrepp, särskilt i medierna, vilka försöker svärta ner såväl påven Benedikt XVI, de handlingar han utfört under sin påveämbetstid, och särskilt de ansträngningar han gör för att föra kyrkan till enhet. Då vår Helige Fader blev vald till biskop av Rom, upprepade han i ett tal Herrens ord: ”Jag sänder er som lamm mitt ibland vargarna”, då han var väl medveten om den svåra uppgift och ofantliga lidande som väntade honom när han tog på sig detta ämbete. Han bad oss då om våra böner som han önskade skulle styrka honom i hans uppdrag. Idag behöver han våra böner mer än någonsin som hjälp i den uppgift han åtagit sig och som är att med fast hand styra Petrus skepp mitt i stormen. Den helige Johannes Bosco berättar i en välkänd dröm, som kallas ”drömmen om de två pelarna”, att de två pelare vid vilka kyrkan är förtöjd och som gör att den inte förliser mitt i stormen är den heliga eukaristin och den heliga jungfru Maria.
S:t Petrus prästbrödraskap ber er nu, som ett sätt att andligen hjälpa vår Helige Fader och genom att hämta inspiration från Don Boscos dröm, att börja be en novena idag, lördagen den 14 februari. Denna novena tar slut söndagen den 22 februari, som är den dag då vi firar den Heliga Stolen, aposteln Petrus stol. Den dagen kommer vi också att dela ut den Heliga Kommunionen för vår Påves och hela kyrkans intentioner. Vi hoppas att många brinnande böner under denna tid kommer att riktas till himlen som stöd och hjälp åt påven och Petrus skepp.

NOVENAN FÖR PÅVEN BESTÅR AV:

En Fader Vår, tre Hell Dig Maria, en Ära vare Fadern samt följande bön:

Låt oss bedja för vår Helige Fader Benedikt:
V. Du är Petrus,
R. Och på denna klippa vill jag bygga min kyrka.

Låt oss bedja: Evige allsmäktige Gud,
ha förbarmande med Din tjänare, vår påve Benedikt XVI.
Vi ber Dig att Du i Din godhet
leder honom på den frälsningsbringande vägen,
så att han genom Din nåderika hjälp
må söka det han önskar och genomföra det med hela sin kraft.
Genom Kristus Vår Herre. Amen
Kyrkans moder, bed för oss
Helige Petrus, bed för oss

Ny i Kyrkan?

På Dagen hittade jag den här bloggen som skriver ett intressant inlägg om att vara ny i frikyrkan. Det fick mig att börja fundera på hur det är att vara ny i Katolska Kyrkan. Jag kom första gången till en katolsk kyrka när jag var 15 år. Jag pryade på en tidning i Stockholm när jag gick i nian, och genom ett tv-program jag sett visste jag att det fanns en katolsk kyrka i Kungsträdgården. En dag letade jag upp den och kom in i Sta Eugenia. Jag minns inte hur jag reagerade men efter besöket i kyrkan gick jag in i bokhandeln och köpte Oremus.

Min första mässa var flera år senare, också i Stockholm, men i Domkyrkan. Jag flyttade till Stockholm när jag var 18 för att gå på folkhögskola, och andra söndagen jag bodde där, åkte jag in till stan på eftermiddagen och kom till Domkyrkan mitt i en mässa på engelska. Det var fullt av folk och jag satte mig i en av bänkarna längst bak. Jag såg ingenting men hörde i alla fall. Helt plötsligt började alla skaka hand! Jag fattade ingenting, men det var trevligt i alla fall. Efter mässan satt jag kvar i bänken och en stund senare började kyrkan fyllas igen! En till mässa började men jag minns inte vilket språk det var. Jag gick i alla fall ut, och efter det började jag gå i mässan, först varje söndag men sedan varje morgon innan jag åkte till skolan. Morgonmässan i Sta Eugenia var 7.30 och skolan började inte förrän kl 9.00.

Hur skulle det vara att komma, som helt ny och ovan vid kyrkan, till vår lilla kyrka här i Köping? Hur blir man bemött? Är det någon som ser att man är ny? Vår församling växer pga inflyttning, men så vitt jag vet, har ingen konverterat på väldigt länge här i Köping. Det här har verkligen fått mig att fundera. Jag ska hädanefter sträva efter att vara mer uppmärksam på nya ansikten i kyrkan och bemöda mig om att ta kontakt med dem.

fredag 13 februari 2009

Ave Maria

Vackert, vackert, vackert...

Utmanad!

Jag har blivit utmanad av Minutz att lista tre roliga Youtubevideor. Kul!

Det första klippet går inte att bädda in, men här är länken:
http://www.youtube.com/watch?v=qas27wHba4w&feature=related

Det är det underbara fåret Shaun! Jag skrattar högt när jag ser honom och hans vänner.

Det andra är Martin Ljung, tyvärr inte rörliga bilder, men jag älskar Martin Ljung. Håll till godo!Det tredje klippet är från Galenskaparna, som är äldste sonens favoriter. Han visade mig den här, som jag tycker är sanslöst kul.Minutz, jag avstår från att skicka vidare, för jag brukar inte göra det med 'kedjebrev', men om någon känner sig manad att sprida lite glädje, så var så god!

Uppdatering!

Å så skulle man visst länka till den som skickade utmaningen... Här är länken!

Uppdatering 2!

Ok då! Jag ska skicka vidare utmaningen! Jag utmanar min systerson Fredrik, Johanna och Peter.

torsdag 12 februari 2009

Väl lämpade ord

Jag har en liten bok som heter Thoughts and Sayings of Saint Margaret Mary, alltså den heliga Marguerite Marie Alacoque, hon med Jesu Hjärta-vördnaden, ni vet. I boken finns små korta texter för varje dag. Gårdagens text som jag läste i går kväll innan jag gick och la mig, var verkligen passande, med tanke på min kollision med verkligheten. Texten lyder:

"Believe me, do not be cast down or grieved at the small vexations by which it pleases our Lord to try your love and patience; but endeavor rather to conform your will to His, letting Him do with you according to His desire, which is, that you should remain peaceful and resigned in the midst of your difficulties."

Jag gör vad jag kan för att lösa situationen jag har hamnat i, resten lämnar jag i min ärorike fader st Josefs goda händer.

onsdag 11 februari 2009

Positiv nyhet nr 3

Ny film jag gjort

Å så lite reklam...

I e-butiken har införts postförskott som betalningsalternativ! Har förstått att många inte vill använda kort...

Vigning till Jungfru Maria

Ur bönboken Lär mig att be. En katolsk bönbok för barn utgiven av Catholica Förlag. (Jag köpte den till mina barn som julklapp men jag använder den själv. Underbar, underbar, underbar bönbok med jättefina bilder!)

Jungfru Maria, min moder! Jag ger mig helt och hållet till dig! Som bevis på att jag älskar dig som ditt barn, viger jag denna dag mina ögon, mina öron, min tunga och mitt hjärta till dig, med ett ord, hela mitt väsen. Och då jag nu är din, du godhetens Moder, beskydda och försvara mig som din egendom.

Vår Fru av Lourdes

Jag har just skrivit ett inlägg om Vår Fru av Lourdes på min andra blogg (http://holyreminders.blogspot.com/2009/02/var-fru-av-lourdes.html) men kan inte låta bli att skriva här också. Visste ni att Maria i Lourdes inte bar den vanliga rosenkransen med 5 dekader utan den birgittinska rosenkransen med 6 dekader? Det står att läsa i boken Mina Rosenkransböner.

tisdag 10 februari 2009

Marcus Birros kärlek till sin son

Jag bara måste dela detta med er, kära läsare. Läs vad Marcus Birro skriver om sin nyfödde son. Jag har tårar i ögonen.

http://www.marcusbirro.se/bloggen/?p=1369

Sta Scholastica

Det berättas om den heliga Scholastica att hon brukade besöka sin bror, st Benedikt, en gång per år. De träffades i ett hus utanför hans kloster. Påven Gregorius den store berättar om ett sådant besök i sin bok Dialoger.

St Benedikt kom ut ur klostret med några av sina medbröder och de tillbringade dagen med sta Scholastica i lovsång till Gud och heligt samspråk och på kvällen åt de tillsammans. Scholastica ville inte skiljas från sin bror utan bad honom stanna hela natten, men han, som inte ville bryta mot klosterregeln ville inte stanna. Då knäppte Scholastica sina händer på bordet och lade huvudet på dem i bön till den allsmäktige Guden och då hon slutat be började ett våldsamt åskväder som tvingade bröderna att stanna. St Benedikt förebrådde sin syster för vad hon gjort. Hon svarade: "Jag bad dig, men du vill inte höra på mig; jag bad min Gud och Han hörde mig". St Benedikt stannade hos sin syster den natten.

Gregorius kommenterar: "Och vi behöver inte förvåna oss att kvinnan blev honom övermäktig. Om nu Gud, enligt Johannes ord, är kärlek, så var det inte mer än rätt att hon som älskade mest, också förmådde mest".


måndag 9 februari 2009

Eluana RIP

Enligt CNN har Eluana dött i dag.

Herre, giv henne den eviga vilan
och låt det eviga ljuset lysa för henne.
Må hon vila i frid.
Amen.

Må hennes, och alla de avlidnas själar,
genom Guds barmhärtighet vila i frid.
Amen.

Mera fåret Shaun

å så nåt helt annat...

Om det är någon som missat fåret Shaun kommer han här! Jag har fallit pladask för detta får. Vilken fantastisk tur att man har barn...!

Han väntar på dig...

...i tabernaklet i närmaste katolska kyrka. Besök Honom! Tillbringa tid med Honom. Han väntar!

söndag 8 februari 2009

Borttaget inlägg

Jag har tagit bort ett inlägg, för jag vill inte ha diskussioner på min blogg där man förolämpar andra, speciellt inte påven! Detta är inte ett debattforum.

Utsikt från min balkong

Så här såg det ut från min balkong i gryningen i dag. Världen var alldeles vit och vacker och alldeles tyst. Det enda som hördes var några fåglar som kvittrade. Trädet i mitten är mitt favortitträd, rosenhagtorn, och är på försommaren översållat av underbara små blommor som ser ut som rosor i miniatyr. Tornet i bakgrunden hör till Köpings kyrka (svenska kyrkan).

Kyndelsmässodagen

Denna dag är för mig förknippad med Ljuset, det ljus jag så väl behövde när jag var deprimerad. Det mörker jag levde i var så stort att jag till slut inte stod ut, utan vände mig i min nöd till Guds Moder, för innerst inne visste jag att hon aldrig gett upp hoppet om mig. Hon förbarmade sig och förde mig till Ljuset, till min Jesus som är Livet självt.

I dessa dagar debatteras dödshjälp mycket, med anledning av Eluana i Italien. Jag har skrivit om det tidigare, så min åsikt i saken är väl känd av läsare av min blogg. Livet är heligt och okränkbart. Vi får inte döda en annan människa. Det är en barmhärtighetsgärning att hjälpa en människa att leva, men döden är inte svaret på frågan om livets svårigheter. Som vår helige Fader säger, är kärleken svaret. Jesus har gett oss det dubbla kärleksbudet och det ger oss riktningen vi ska gå. Vi ska gå mot Ljuset och Livet, inte mot mörker och död. Det är mer nödvändigt nu än tidigare, att vi står för Kyrkans lära om livets okränkbarhet. Livet har nog aldrig varit så hotat som nu.

I dagens evangelium talas om svärdet som ska gå genom Marias själ. Livet är svårt ibland, men även Jesus och Maria har haft det svårt, även genom deras själar har det gått svärd. Håll ut, håll fast vid Livet och ha hopp, för vårt Ljus har besegrat mörkret.

lördag 7 februari 2009

La Virgen de Candelaria

När mina söner gick till sin första heliga Kommunion den 20 maj 2007 beställde jag minneskort från Bolivia. På korten finns text på spanska. Den ena texten lyder:

Señor, quiero aproximarme a Tí, no con mi intelligencia que no Te comprende, si no con mi corazón que Te ama.
(Herre, jag vill närma mig Dig, inte med min intelligens som inte förstår Dig, utan med mitt hjärta som älskar Dig.)

Vem kan förstå Herren med sin intelligens? Kan någon fatta Hans storhet och härlighet? Nej, vi måste närma oss Honom med vårt hjärta, med all vårt hjärtas kärlek. Hans mysterium är Kärlekens och Ljusets mysterium och endast där kan vi 'fatta' Honom. På trosundervisningen med barnen i onsdags talade vi om Livets Ljus, att Jesus är Ljuset som lyser i mörkret (med anledning av Kyndelsmässodagen). Kyndelsmässodagen är min favoritfest för det är Ljuset som är i centrum, det Ljus som jag så väl behöver i mitt liv.
Min väg tillbaka till Kyrkan gick genom bön till henne på bilden, la Virgen de Candelaria, och hon förde mig tillbaka till hennes Sons Ljus.


Be rosenkransen i dag!

I dag är det lördag, den dag då vi speciellt minns vår himmelska Moder. Be rosenkransen i dag!

I Lourdes, Fatima, Kibeho, ja alla ställen där hon visar sig, uppmanar hon till att be rosenkransen. Om hon säger det, borde vi inte lyda vår Mamma? Dessutom uppmanar helgonen och påvarna oss till det också.

Och säg inte att du inte har tid, för du har en massa tid att titta på tv, och läsa bloggar och...! Rosenkransen tar ca 20 minuter att be. Ge den tiden till din Moder varje dag. Det är väl utnyttjad tid.

Här kan du ladda ner en virtuell rosenkrans att ha på din dators skrivbord. Den kan ställas in så den påminner dig om att be rosenkransen! Där finns också rosenkransen till Guds Barmhärtighet. Inga ursäkter längre!

fredag 6 februari 2009

Kyrkan - ett sjukhus

På bloggen What Does The Prayer Really Say hittar jag följande citat:

"The Church is not a resort for the pure. It is a hospital for sinners."

Inte undra på, att jag känner mig så hemma där då...!

Kristi hand utsträckt på Korset

Be rosenkransen!

Kvinnor i Livets tjänst

Berlusconi vill rädda Eluanas liv

I Aftonbladet läser jag att Silvio Berlusconi försöker ingripa för att rädda Eluanas liv. Han är inte en av mina favoritpolitiker, men den här gången hoppas jag han lyckas.

torsdag 5 februari 2009

Himmelskt vackert

Vår Moder beskyddar oss


Jungfru Maria i Rwanda

Samma glädje i tron som man ser i den här videon ser jag hos mina vänner från Burundi. Att vara med när de ber är en upplevelse, även fast jag inte förstår deras vackra språk kirundi.

Hatet mot Kyrkan

På Newsmill skriver Maria Hasselgren en bra artikel. Hatet mot Kyrkan verkar vara stort just nu. Det är inte bara Katolska Kyrkan som råkar ut för det, alla kristna drabbas. I den heliga toleransens namn går man hårt åt dem som står för eviga värderingar, som inte vänder kappan efter den allmänna opinionens vind. Kyrkan är grundad på en fast klippa och den här stormen kommer att blåsa över, precis som alla de tidigare, och Kyrkan kommer fortfarande att stå fast, grundad som hon är på Kristus. Vår Herre blev förföljd och mördad, varför skulle vi ha det bra och vara respekterade? I dag firar vi en fornkyrklig martyr, Agatha. Hon, och många andra, har lidit och dött för sin tro. Varför skulle vi ha det bättre? Gläds åt förföljelser, som Paulus. Martyrernas blod är Kyrkans utsäde. Att bli hånad och förlöjligad är ett oblodigt martyrium, men likväl något att offra åt Herrren. Stå fasta och var inte rädda. Kristus har lovat att dödsriket aldrig ska få makt över Kyrkan. Han har redan besegrat djävulen.

Stå på livets och ljusets sida! Låt er inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Välsigna och be för Kyrkans förföljare. Visa världen att vi inte låter skrämma oss. Och framför allt, sänk er inte till deras nivå genom att gå till angrepp. Be och välsigna och offra allt till Herren. Det här kommer att gå över. Förtrösta på Jesus och be för påven.

onsdag 4 februari 2009

Eluana ska dö

Med sorg i hjärtat läser jag i Aftonbladet att Eluana har förts bort från nunnorna som vårdade henne till en annan klinik där hon ska svälta ihjäl. Sondmatningen ska tas bort och det kommer att ta ett par veckor för henne att dö. Vad är det för hemsk värld vi lever i, där människor tillåts döda på ett så grymt sätt? Nunnorna, Gud välsigne dem, ville ju ta hand om henne. Varför får de inte göra det, dessa kvinnor i livets tjänst?

Jag gråter, gråter över att dödens förkämpar får vinna och att Eluana dömts till döden.

Kämpa för livet! Bara Gud är Herre över liv och död, bara Han har makt att bestämma när någon ska bli till och när någon ska dö.

Uppdatering

Zenit finns en artikel om vad påven sagt om eutanasi.

Vad är svenska värderingar?

I Dagen läser jag att moderaterna vill införa svenskkontrakt för invandrare. De ska skriva under på svenska värderingar. Jag har bott i Sverige sedan 1970 och jag vet inte vilka värderingar det skulle vara, som är specifikt svenska. Jag tror att moderaterna vill införa assimilationstanken i svensk flyktingpolitik igen, fast de använder ordet integration.

Tack och lov för våra invandrare, speciellt de kristna, som ger mig inspiration till att fördjupa mina kristna värderingar!

tisdag 3 februari 2009

Det här gör mig upprörd!

Läser i Dagen att FRA-lagen inte ska göra undantag för själavård. Otroligt! I terroristjaktens namn är inget heligt.

söndag 1 februari 2009

Andlig vitamininjektion nr 4

(2 Tim 2:8, 11-13 Kort läsning i laudes, söndag v 4)

Minns att Jesus Kristus, ättling till David, har uppstått från de döda, enligt mitt evangelium. Detta är ett ord att lita på. Ty har vi dött med honom, skall vi också leva med honom; härdar vi ut, skall vi också härska med honom; förnekar vi honom, skall han också förneka oss, är vi trolösa, förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv.