tisdag 31 mars 2009

Bli apologet

I Dagen står om ett nytt apologetiskt nätverk. Intressant. Jag är apologet för min katolska tro, den jag älskar. Här finns lite inspiration till katolska apologeter under länken 'Audio Talk: Be An Apologist!'.

Korsvägen som podcast

Här finns en korsvägsandakt (på engelska) att ladda ner till mp3-spelaren eller mobilen. Där finns också rosenkransen och annat smått och gott för bedjande människor.

För att ladda ner, högerklicka på länken och välj 'spara mål som'. Välj sedan var du vill spara det.

måndag 30 mars 2009

lördag 28 mars 2009

Mariaträdgård

Det finns en gammal tradition att ära Guds Moder i sin trädgård. Många blommor är på olika sätt förknippade med Maria. Rosor och liljor är bara två exempel.

Hur gör man då en Mariaträdgård? Man tar en staty eller bild av Maria (som tål att vara utomhus), placerar den i sin rabatt eller en kruka och planterar Mariablommor runt omkring. Plats för ljus är också lämpligt. Det är ett vackert uttryck för kärleken till Guds Moder att ha en plats i trädgården (eller på balkongen) där man kan be rosenkransen eller på andra sätt ära henne. Det är också en offentlig trosbekännelse.

Här och här finns mer info (på engelska).

Det blir förhoppningsvis sommar i år också, så det är dags att börja planera trädgården eller balkongen. Man kan ju köpa färdiga plantor men om man vill odla dem själv är det hög tid att så nu. Ljuvliga tanke!

Ditt ansikte, Herre, söker jag...


fredag 27 mars 2009

De stora frågorna

Dagen skriver att en undersökning gjorts bland studenter som tillfrågats vad de skulle vilja fråga Gud. Det vanligaste frågorna handlar om lidande och livets mening. Naturliga frågor, tycker jag, och sådant som mänskligheten brottas med. Jag vet svaret på dessa frågor. Det är inget jag har kommit på själv. Det är Kyrkan som gett mig svaret. Svaret är Jesus och Hans Kors. Bara där finns svaret på alla våra frågor. En del tycker kanske att det inte är ett svar, men för mig är Korset avgörande. Vår Gud, vår store allsmäktige Gud, som blev ett litet barn, lärde sig gå och tala, lärde sig läsa och skriva, växte upp i en familj, visade oss vem Gud är genom att gå lidandets väg till Korset och dö för oss, för att vi ska kunna få gemenskap med Gud. Gud tar på sig vårt straff. Gud på vår sida. Gud med oss. Eftersom Han lidit är inget lidande meningslöst. Vi kan ta den lilla del som tillfaller oss och offra det på Korset tillsammans med Jesus.

Vad är då meningen med livet? Det är att lära känna och älska denne gode Herre och så komma till himlen, att skåda Gud i all evighet. Men vi ser inte Gud nu i detta livet, hur kan vi älska Honom? Genom att göra gott mot vår nästa och se bort från oss själva. Kärlek visas i praktisk handling.

Detta har Katolska Kyrkan, min älskade Moder Kyrkan, lärt mig.


tisdag 24 mars 2009

Positiv nyhet nr 5

Zenit skriver att New Mexico har avskaffat dödsstraffet. Katolska Kyrkan hjälpte till. Bravo!

söndag 22 mars 2009

Bönetanter?

I Dagen efterlyser de bönetanter. Vad menar de? Är det bara gamla människor, gamla kvinnor, som förutsätts be i frikyrkan? Vad gör alla som inte är gamla där då? Är det inte för att be som man går i kyrkan? Och hur kan man ha en relation med Gud utan att be? Frågetecknen hopar sig.

fredag 20 mars 2009

Familjeandakter

Läser i en debattartikel i Dagen att många, de flesta, kristna familjer inte ber tillsammans. Inte undra på att ungdomarna försvinner från kyrkan. The family that prays together stays together.

torsdag 19 mars 2009

onsdag 18 mars 2009

Lästips

http://www.newsmill.se/artikel/2009/03/17/har-vi-handikappade-inget-liv

I love the Church

Bloggosfären överflödar av hat mot Katolska Kyrkan så jag vill bara säga att jag älskar min Kyrka och min påve!

lördag 14 mars 2009

St Patricks morgonbön

Ur Lär mig att be. En katolsk bönbok för barn. utgiven av Catholica förlag, 2008

Kristus vare med mig
Kristus vare framför mig.
Kristus vare bakom mig.
Kristus vare inom mig.
Kristus vare på min högra sida.
Kristus vare på min vänstra sida.
Kristus vare i den människas hjärta som talar till mig.
Kristus vare i det öga som ser mig.
Kristus vare i det öra som hör mig.

fredag 13 mars 2009

Ur Katolska Kyrkans lilla katekes

Apropå artikel i Dagen och alla andra artiklar angående Kyrkans syn på abort:

"470. Vad förbjuder det femte budet?

Det femte budet förbjuder följande handlingar som det betraktar som allvarliga försyndelser mot den moraliska lagen:

avsiktligt mord och medverkan till detta;

avsiktlig abort, avsedd som mål eller som medel, liksom medverkan till en sådan, får som straff exkommunikation, eftersom människans integritet, alltifrån befruktningen, skall respekteras och skyddas på det mest absoluta sätt (min kursivering).

avsiktlig eutanasi, som består i att med en handling eller underlåtelse av en handling göra slut på handikappades, sjukas och döendes liv;

självmord och frivillig medverkan till detta eftersom självmord är en svår kränkning av kärleken till Gud, till sig själv och till nästan; när det gäller ansvaret för en sådan handling kan den försvåras på grund av den skandal det framkallar eller mildras av speciella psykiska störningar eller allvarlig fruktan."

tisdag 10 mars 2009

Lästips

The Tablet finns en intressant artikel om skillnader mellan manlig och kvinnlig synd. Läsvärt och tänkvärt.

söndag 8 mars 2009

Klargörande om bikt

Dagen skriver att katolska ledare ändrar sig i frågan om flickan i Brasilien som gjorde abort efter en våldtäkt. Mamman och läkarna kan få absolution om de ångrar sig och går till bikt. Skulle det vara en ändring av Kyrkans lära och praxis att en katolik kan bikta sig efter att ha begått en synd? Man kan alltid bikta sig, oavsett vilken synd man än begått, förutsatt förstås att man ångrar den. Vissa speciellt allvarliga synder måste man dock bikta för den Apostoliska Stolen eller för sin biskop (Katolska Kyrkans Lilla Katekes, nr 308).

(Och nej, jag vill inte ha en debatt om abort här, som läsare av bloggen kanske förstår.)

lördag 7 mars 2009

Korsvägsandakt, del 7 av 7

Texter ur Katolsk bönbok, utgiven av Catholica Förlag, 1994. Bilder från Katolsk Identitet.

Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig
- ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.

XIII. Jesus tas ned från Korset

Det är fullbordat. Genom sin lydnad har han gjort sin Fader lycklig.
Hans döda kropp läggs i Marias händer. Så läggs hans offer i dina.
Du gör honom lycklig när du tar emot det.

Korsfäste Herre Jesus Kristus
-förbarma dig över oss och fräls de arma själarna i skärselden.
-------------------------

Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig
- ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
XIV. Gravläggningen
Han går in i jordens innersta.
Hur djupt en människa än sjunker, har han sjunkit djupare.
De dödas gravar öppnar han, befriar dem som är i tomhetens välde.
Hans närvaro får natten att lysa som dagen.
Korsfäste Herre Jesus Kristus
-förbarma dig över oss och fräls de arma själarna i skärselden.
--------------------------------------------
Slutbön
Herre, vår Gud,
i Jesu, vår broders, brutna kropp
ser vi vem du är för denna värld.
I det brutna brödet tar vi emot ditt löfte
att han är förlåtelsen för våra synder.
Vi ber dig:
-eftersom han har fullbordat allt-
ta upp oss i din frid,
och sänd din Ande över oss,
så att vi, öppna och mottagliga,
kan komma till dig och be till dig med dessa ord:
Fader vår...
Välsignelsen
Gud välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet.
-Amen.

fredag 6 mars 2009

Korsvägsandakt,del 6 av 7

Texter ur Katolsk bönbok, utgiven av Catholica Förlag, 1994. Bilder från Katolsk Identitet.

Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig
- ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.

XI. Korsfästelsen

Ondskans höjdpunkt.
Människan använder den frihet hon fått av sin Skapare för att spika fast honom och beröva honom friheten.
Men hans frihet segrar: han överlämnar sig åt korset av fri vilja.

Korsfäste Herre Jesus Kristus
-förbarma dig över oss och fräls de arma själarna i skärselden.
-----------------------------------------------------------

Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig
- ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.

XII. Jesus dör

Korset står i universums mitt. Själva Logos - meningen- hänger på det.
Ingen gåta finns som inte i korset får sin lösning, ingen fråga som inte i korset får sitt svar.
Den Korsfäste drar allt och alla till sig.
Universell försoning.
Korsfäste Herre Jesus Kristus
-förbarma dig över oss och fräls de arma själarna i skärselden.


torsdag 5 mars 2009

Korsvägsandakt, del 5 av 7

Texter ur Katolsk bönbok, utgiven av Catholica Förlag, 1994. Bilder från Katolsk Identitet.
Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig
- ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.

IX. Jesus faller för tredje gången

Tretalet för våra tankar till Treenigheten.
Att Kyrkan minns hans fall tre gånger kan betyda att det inte enbart är Sonen som faller, utan att Fadern och Anden är med i utblottelsen.
Att söka den nedersta platsen hör till Treenighetens väsen.

Korsfäste Herre Jesus Kristus
-förbarma dig över oss och fräls de arma själarna i skärselden.

-----------------------------------------------------------

Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig
- ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.

X. Jesus blir avklädd
Människan avkläder Gud. Det som hon gör för att håna och förlöjliga honom är just det som avslöjar hans kärlek.
I Jesu nakenhet ser vi Guds totala utblottelse, Kärlekens härlighet.
Korsfäste Herre Jesus Kristus
-förbarma dig över oss och fräls de arma själarna i skärselden.

onsdag 4 mars 2009

Andlig vitamininjektion nr 5

Ps 36:6-11

Herre, till himmelen stäcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna.
Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav.
Herre, du hjälper både människor och djur.

Hur dyrbar är inte din nåd, o Gud!
I dina vingars skugga finner människor tillflykt.
De får njuta överflödet i ditt hus,
i din glädjes strömmar stillas deras törst.

Ty hos dig är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus.

Låt din kärlek aldrig vika från de dina,
välsigna alltid dina trogna.

Korsvägsandakt, del 4 av 7

Texter ur Katolsk bönbok, utgiven av Catholica Förlag, 1994. Bilder från Katolsk Identitet.


Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig
- ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.

VII. Jesus faller på nytt
Om han endast hade fallit en gång, hade du knappast känt igen dig själv i honom.
Människans väg genom livet är att falla och resa sig.
Om du genast reser dig när du fallit, kommer du fram.

Korsfäste Herre Jesus Kristus
-förbarma dig över oss och fräls de arma själarna i skärselden.

-----------------------------------------------------------

Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig -
ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.

VIII. Jesus talar till de gråtande kvinnorna
'Gråt inte över mig.' Självömkan är honom främmande. Han lever och lider för andra, för alla de andra. Han är 'utgiven'.
Kärleken söker inte sitt (1 Kor 13:5).
Korsfäste Herre Jesus Kristus
-förbarma dig över oss och fräls de arma själarna i skärselden.

tisdag 3 mars 2009

Positiv nyhet nr 4

Antalet katolska präster i världen stiger, skriver Dagen. Även antalet biskopar och lekmän stiger. Det finns nu 1 147 miljoner katoliker i världen, 17,3 % av världens befolkning. Jag har många bröder och systrar!

Korsvägsandakt, del 3 av 7

Texter ur Katolsk bönbok, utgiven av Catholica Förlag, 1994. Bilder från Katolsk Identitet.

Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig
- ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.

V. Simon från Kyrene hjälper Jesus att bära korset.

Han vill inte göra allting ensam. Han inbjuder dig att vara med, att vara 'Guds medhjälpare' (I Kor 3:9).

Vilken ära och vilket ansvar!

Korsfäste Herre Jesus Kristus -förbarma dig över oss och fräls de arma själarna i skärselden.
---------------------------------------------------------------------

Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig
- ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.

VI. Veronika räcker Jesus svetteduken

Allt du gör för din broder eller syster gör du för Jesus.

'Man blir det man älskar.' Du liknar alltmer honom, förvandlas till hans avbild (2 Kor 3:18)

Korsfäste Herre Jesus Kristus -förbarma dig över oss och fräls de arma själarna i skärselden.

måndag 2 mars 2009

Korsvägsandakt, del 2 av 7

Texter ur Katolsk bönbok, utgiven av Catholica Förlag, 1994. Bilder från Katolsk Identitet.Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig
- ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.

III. Jesus faller.
Se människan, se Gud.
Vårt fall blir hans.
Så djupt måste han sänka sig för att människan skall bli räddad.

Korsfäste Herre Jesus Kristus
-förbarma dig över oss och fräls de arma själarna i skärselden.

------------------------------------------------------------------------

Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig -ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.

IV. Jesus möter sin moder

Hav av kärlek och smärta bottnar i varandra. 'Djup ropar till djup' (Ps. 42:8).

Guds Moder är också vid din sida i nödens stund. Delaktig.

Korsfäste Herre Jesus Kristus -förbarma dig över oss och fräls de arma själarna i skärselden.