onsdag 27 maj 2009

Min trosbekännelse

Enligt Dagen tror 17 % av medlemmarna i den danske folkekirken på reinkarnation medan bara 15 % tror på Jesu uppståndelse! (Undrar hur det ser ut i svenska kyrkan?)

Jag tror inte på reinkarnation. Jag tror på det som vi säger i den Nicenska Trosbekännelsen. Jag tror på allt som nämns där: att Gud är Skapare av himmel och jord, att Sonen blivit människa i jungfru Marias sköte av den helige Ande, att Han blev korsfäst, dog, blev begraven och uppstod igen på tredje dagen. Jag tror på den helige Ande, Herren och livgivaren. Jag tror på den heliga Katolska och Apostoliska Kyrkan. Jag tror på syndernas förlåtelse, på köttets uppståndelse och ett evigt liv i de heligas gemenskap.

Allt detta tror jag på därför att min Kyrka säger att det är så. Jag tror på jungfrufödelsen, på att Jesus gick på vattnet, att Han mångfaldigade bröd och fisk så det räckte till alla, att Han botade sjuka och uppväckte döda. Jag tror att Han är universums Herre, den som är och som var och som skall komma åter.

Jag tror att jag är en syndare i stort behov av Hans Nåd och förlåtelse. Jag tror att jag får del av Hans eget liv genom Katolska Kyrkans Sakrament. Jag tror att Han vill göra mig och alla andra lika Honom och låta oss få se Honom sådan Han är, i evigheten, i paradiset. Jag tror att påven är Kristi Ställföreträdare, att Kyrkan har makt att binda och lösa, att för mig finns ingen frälsning utanför Katolska Kyrkan. Allt detta tror jag. För 21 år sedan stod jag upp inför Gud och församling och sade: "Allt vad den heliga Katolska Kyrkan tror, lär och förkunnar vara uppenbarat av Gud, det tror och bekänner jag". Jag tror och bekänner det än i dag och hoppas att Guds Nåd står mig bi så att jag kan bekänna det i hela mitt liv och i evigheten.

tisdag 26 maj 2009

Rör inte min påve!


På bloggen Remember Lepanto hittade jag den här bilden som jag tar mig friheten att sprida vidare. Jag skulle gärna vilja ha en där det står: Rör inte min Moder Maria!


måndag 25 maj 2009

Kom, helige Ande

Ur den heliga karmelitnunnan Maria Magdalena de' Pazzis skrifter:

"Kom, helige Ande. Må Faderns förening, Ordets välbehag komma. Du, Sanningens Ande, är de heligas lön, själarnas vederkvickelse, ljuset i mörkret, de fattigas rikedom, de älskandes skatt, de hungrigas mättnad, främlingarnas tröst. Du är med ett ord den i vilken alla skatter finns.

Kom, du som steg ner i Maria och lät henne undfå Ordet som blivit kött, och verka i oss genom nåden det som du verkade i henne genom nåden och naturen. Kom, du som är näring för alla kyska tankar, källan till all mildhet, sammanfattningen av all renhet.

Kom, förtär i oss det som står i vägen för oss att förtäras i dig."

söndag 24 maj 2009

Religiös indoktrinering i skolan?

Skolinspektionen ska få större makt att ingripa i skolor. Det är bra, för alla skolor är inte bra. En av de saker man ska kunna ingripa mot är religiös indoktrinering i skolan, skriver Dagen. Det står inte mycket i artikeln men det väcker en del frågor hos mig. Vad är religiös indoktrinering i Björklunds ögon? Vad får man göra i en kristen skola till exempel? Får man i trosundervisningen säga att Gud finns, att Jesus är Frälsare? Får man lära barnen att be? Får man berätta för dem om livets okränkbarhet och att sex egentligen hör hemma i äktenskapet och att, ur en kristen synvinkel, abort utsläcker ett liv?

Och varför ska inte ateistisk indoktrinering ingripas mot på samma sätt? Varför ska mina katolska barn indoktrineras till en ateistisk världsbild i den kommunala skolan?

lördag 23 maj 2009

Årsdagen av min konfirmation

I dag, den 23 maj, är 21-årsdagen av min konfirmation. Jag blev konfirmerad av biskop Hubertus Brandeburg i Sta Eugenia i Stockholm. Vi var många konfirmander, ungdomar och konvertiter. Jag var den yngsta konvertiten (en månad innan min 20-årsdag) och den äldsta var nästan 80. Vi valde båda lilla Thérèse som vårt helgon... Hon tilltalar alla åldrar.

Mañanitas a la Virgen de Guadalupe

I Mexico älskar man sin Virgen de Guadalupe och jag älskar henne också. På Youtube hittade jag dessa sånger till henne. Det finns massor! (Var är alla svenska kärleksförklaringar till henne?)

En mañanita är en serenad som man sjunger till någon man älskar, till exempel på födelsedagar.Återigen: be rosenkransen!

Inspirerad av Peter vill jag återigen uppmana till att be rosenkransen. Det är en helt underbar böneform som involverar både kropp och själ. Bär den med dig som ett tecken på Marias beskydd.

En låt jag gillar mycket, Pa'l norte med Orishas och Calle 13, som handlar om de som beger sig, med risk för liv och lem, från Centralamerika till USA, sjunger de om att de är beskyddade av rosenkransen de bär och bilden av Jungfrun av Guadalupe som de har runt halsen. Vi är inte alltid de bästa av Guds barn men den heliga Birgitta säger om en av hennes söner, som var hennes olycksbarn, att han skulle bli räddad tack vare sin kärlek till Maria. Maria beskyddar oss som är hennes barn. Vi får leva trygga under hennes mantel i vetskapen att hon är med oss, även i svåra stormar och när vi är hotade. Hon låter oss inte gå förlorade, vår Moder.

Kunde inte bädda in klippet från Youtube men följ länken ovan så hittar du låten (endast ljud, ej video, vilket kan vara en fördel vid den här typen av musik...).

fredag 22 maj 2009

Klosterliv

Läser i Dagen om en kvinna som hade ett helvete i klostret. Det finns inget som ursäktar den abbedissan i mina ögon. Hon borde avsättas och få göra någon lämplig botgöring. Det låter som om hon begått brott också. Jag är glad att jag inte är biskop i Danmark idag och måste ta itu med det...

Mina egna erfarenheter av nunnor är goda, med ett undantag. Men ett undantag ändrar inte min positiva bild av nunnor och kloster. Jag tackar Gud för dessa kvinnor som ber för oss och ger sig själva till Gud, och de är min förebild när det gäller att ta sin tro på allvar och verkligen ta konsekvenserna av den. Klostren är som andliga kraftcentraler varifrån tron och bönen sprider sig ut i världen.

Danstalang utan like

Jaktlund tipsar om en ofattbar danstalang, endast 11 år gammal. Han är fullständigt otrolig, den lilla killen! Missa inte detta!

Pingstnovenan

I dag börjar Kyrkans förberedelse för pingsten, pingstnovenan. I nio dagar ber man, i likhet med Maria och apostlarna, i väntan på den helige Andes ankomst. Personligen tänkte jag dagligen under denna tid be den helige Andes rosenkrans, som finns i boken Mina rosenkransböner på sidan 110. Den har godkänts av påven Leo XIII.

Om man inte har en speciell rosenkrans för denna bön kan man göra ett radband med sju pärlor och använda den för att räkna bönerna. Bönerna är mycket vackra och alls inte specifikt katolska så de funkar ekumeniskt också. Vad är viktigare än att be om den helige Andes gåvor, Han som är Enhetens Ande? För oss katoliker: där den helige Ande är, där är Maria, där Maria är, är Anden, för hon, om någon, är uppfylld av Anden.

Man inleder som vanligt med korstecknet:

I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

1. Kom Vishetens Ande, befria oss från bundenheten till jordiska ting och uppfyll oss med kärlek till det himmelska och längtan efter Ditt rike.
Helige Fader, i Jesu namn sänd Din Ande och förnya vår jord. (7 ggr)

2. Kom Förståndets Ande, upplys våra sinnen med sanningens eviga ljus och berika oss med heliga tankar.
Helige Fader… (7 ggr)

3. Kom Rådets Ande, gör oss lydiga Dina ingivelser och led oss på frälsningens väg.
Helige Fader… (7 ggr)

4. Kom Styrkans Ande, ge oss kraft, uthållighet och seger i striden mot vår själs fiender.
Helige Fader… (7 ggr)

5. Kom Insiktens Ande, var våra sinnens lärare och hjälp oss leva enligt Din undervisning.
Helige Fader… (7 ggr)

6. Kom Gudsdyrkans Ande, kom och bo i våra hjärtan så att endast Du äger och helgar all dess förmåga.
Helige Fader… (7 ggr)

7. Kom Gudsfruktans Ande, råd över vår vilja och gör oss alltid villiga att hellre dö än synda.
Helige Fader… (7 ggr)

Sta Rita av Cascia, bed för oss

I dag, den 22 maj, firar Kyrkan sta Rita, skyddspatron för hopplösa fall, och därför nära mitt hjärta. Kollektbönen för dagens fest lyder:

Ge oss, Herre, korsets vishet
och något av den ståndaktighet
som utmärkte den heliga Rita,
så att vi i våra svårigheter och motgångar lider med Kristus
och alltmer växer in i Påskens mysterium.
Genom din Son Jesus Kristus
som med dig, Fader och den helige Ande
lever och råder i evigheters evighet. Amen.

onsdag 20 maj 2009

Seek God by faith

Ur Thoughts and Sayings of st Margaret Mary:

"Do not cling to spiritual consolation, for it is not lasting; on the contrary, seek God by faith, and remember that He has a right to our love no less when He tries us than when He consoles us."

måndag 18 maj 2009

Övertramp

Svenska kyrkan försöker locka konfirmander genom att göra en bild på Maria med silikon i läppar och bröst! Ska det föreställa roligt??? Visa respekt för Guds Moder!!!

söndag 17 maj 2009

Heja Norge!

Grattis, Norge, till segern i går och till självständighetsdagen idag!

Tyvärr gick det inte lika bra för mitt kära Finland och inte för Sverige heller, men jag gläder mig åt Norges seger och att det gick så bra för Azerbaijan, Armenien, Turkiet, Island och Estland.

Kyrkan, vår moder

Ur Henri de Lubacs bok Meditation över kyrkan.

Kyrkans mysterium och hennes välgärningar är alltid mycket mera än vi kan praktisera i våra liv. Vi kan aldrig tillägna oss mer än en ringa del av det som vår moder skänker oss. Varje katolik sjunger, om han inte är en otacksam son, i sitt hjärta den tacksamhetens hymn som en stor poet i våra dagar har givit sin språkliga form. Varje katolik kan utropa med Paul Claudel: "Lovad vare för evigt denna väldiga, majestätiska moder, i vars knä jag har lärt allt!"

Ja, lovad vare hon, denna väldiga moder, i vilkens knä vi i sanning har lärt allt och som vi dagligen hämtar undervisning från. Det är hon som dagligen undervisar oss i Jesu Kristi lag, sätter hans evangelium i våra händer och hjälper oss att avslöja dess innebörd. Var skulle den finnas , denna lilla bok, eller i vilket skick skulle den ha nått oss, om den, omöjliga tanke, inte hade sammanställts och sedermera bevarats och kommenterats i den stora katolska gemenskapen? Vilka förändringar skulle den inte ha genomgått, vilka förvanskningar, i sin text och i sin tolkning?

Om man med den helige Francois de Sales kan säga, att Skriften i ett avseende är helt tillräcklig för att undervisa oss om allt, så måste man med honom också tillstå att otillräckligheten finns hos oss, som utan traditionen och läroämbetet inte skulle vara i stånd att avgöra vilken som vore dess rätta innebörd. Det är vidare så, att när vi rådfrågar denna tradition och lyssnar till detta läroämbete, betyder det inte att vi sätter kyrkan över Skriften utan att vi föredrar den tolkning av Skriften som är hela kyrkans framför vår egen. Vi tror att Guds ord är riktat till kyrkan, och just det är skälet till att vi lyssnar till det och läser det i kyrkan.

Lovad vare än en gång denna väldiga moder för det gudomliga mysterium som hon förmedlar till oss: hon för oss in genom en dubbel port, som alltid står öppen, lärans och liturgins. Lovad vare hon för den förlåtelse hon tillförsäkrar oss. Lovad vare hon för de flammor av religiöst liv som hon uppväcker, som hon skyddar och håller vid makt.

Lovad vare hon för det inre universum som hon leder oss in i och som hon hjälper oss att göra till vårt. Lovad vare hon för den längtan och det hopp som hon väcker i oss. Lovad vare hon även för alla de illusioner som hon demaskerar och skingrar i oss, så att vår tillbedjan kan bli ren. Lovad vare denna väldiga moder!

lördag 16 maj 2009

Jungfru Marias ord till san Juan Diego

Mexico, 9 december 1531. Juan Diego, en av Mexicos urinvånare som nyss blivit döpt, är på väg till morgonmässan när han möter Guds Moder. Hon säger till honom (ur The Wonder of Guadalupe, av Francis Johnston):

"Know for certain, dearest of my sons, that I am the perfect and perpetual Virgin Mary, Mother of the true God, through whom everything lives, the Lord of all things, who is Master of Heaven and Earth. I ardently desire a teocalli (temple) built here for me where I will show and offer all my love, my compassion, my help and my protection to the people. I am your merciful Mother, the mother of all who live united in this land, and of all mankind, of all those who love me, of those who cry to me, of those who have confidence in me. Here I will hear their weeping and their sorrows, and will remedy and alleviate their sufferings, necessities and misfortunes."

Guds Moder bad Juan Diego att han skulle gå till biskopen och få templet byggt, men biskopen ville inte tro på Juan Diego, inte förrän han fick ett tecken. Det tecken Guds Moder gav biskopen var kastiljanska rosor som inte blommar i Mexico i december. Men han fick mer: när Juan Diego öppnade sin tilma, sin mantel, som han plockat rosorna i, fanns på manteln en bild av Maria, den bild som kallas Vår Fru av Guadalupe. I snart 500 år har den bilden vördats i Mexico och runt om i världen, och kyrkan där bilden finns besöks av miljontals pilgrimer varje år.

torsdag 14 maj 2009

De sjukas smörjelse

I går hade vi mässa med de sjukas smörjelse. Det var första gången jag var med om det och det var mycket vackert. Det var många som tog emot smörjelsen men jag gjorde inte det för jag tänkte att jag varken är över 60 eller sjuk. Efter mässan kom jag på att jag kanske skulle gjort det ändå på grund av min pollenallergi. Räknas man som sjuk när man är allergiker? Jag tar ju tre sorters medicin mot det dagligen under våren: tabletter, nässpray och ögondroppar. Pollenallergi är ett verkligt lidande med rinnande näsa, nysningar, trötthet och kliande ögon. Jag ska fråga fader P vad han tycker nästa gång jag ser honom.

Det var ju också Vår Fru av Fatima i går. Fader P talade i predikan om vad Maria brukar säga i olika äkta uppenbarelser: att vi ska be, göra bot och bruka sakramenten. Hon uppmanar till omvändelse och bikt, till att ta emot kommunionen ofta och be rosenkransen dagligen. Även om vi gör mycket av detta kan vi alltid göra mer, fördjupa vår relation med Herren i Kyrkans sakrament. De finns där som läkemedel och hjälpmedel för oss, för, som fader John Zuhlsdorf säger: Kyrkan är inte ett hotell för helgon utan ett sjukhus för syndare.

onsdag 13 maj 2009

Bitte om abort

Bra skrivet av Bitte om abort i Svenska Dagbladet! Helt plötsligt tycker folk att det är fel att göra abort bara för att fostren var flickor. Inte för att dessa flickor förvägrades livet utan för att de könsdiskriminerades. Det grundläggande mänskliga rättigheten är rätten till liv, både för pojkar och flickor. Abort är att ta en annan människas liv och ska inte användas lättvindigt. Det kan inte vara en rättighet, snarare en högst beklaglig sista utväg som bara bör användas i undantagsfall.

tisdag 12 maj 2009

Första årsdagen

I dag är det ett år sedan min mamma dog. Be för henne.

St Pankratius. bed för oss


måndag 11 maj 2009

Första kommunion

Dagen rapporterar att 500 barn tog emot första kommunionen vid påvens mässa i Amman. Tänk att få ta emot första kommunionen där! Fantastiskt!

I vår lilla kyrka ska 5 barn ta emot första kommunionen nu på söndag. I morgon ska de gå till sin första bikt. Tänk på dem i era böner för jag tror de är lite nervösa. Som deras kateket följer jag dem speciellt med mina böner för alla barn jag har i undervisningen är mina barn. Jag känner mig priviligierad som får höra deras tankar och hjälpa dem att förbereda sig för att ta emot Vår Herre i Eukaristin.

Memorare

Bön från 1400-talet, inspirerad av st Bernhard av Clairvaux:

Påminn dig, milda jungfru Maria, att det aldrig någonsin har blivit hört, att någon som tagit sin tillflykt till dig och anropat din förbön, har blivit övergiven. Full av förtröstan kommer jag därför, arma syndare, till dig, min moder, du jungfrurnas jungfru. Överge mig inte i min nöd, utan hör mig och hjälp mig, du Ordets moder, Maria.

söndag 10 maj 2009

Tacksamhet för Trons gåva

I dag firar jag 21 år som katolik. Den 10 maj 1988 upptogs jag i Katolska Kyrkans fulla gemenskap av pater Bischofberger i Sta Eugenia i Stockholm. Det är ett beslut jag aldrig ångrat, inte ens under de år jag var borta från Kyrkan. Jag har innerst inne alltid vetat att jag hör hemma i Kyrkan. Nu när jag är tillbaka för gott vet jag det med varje fiber i min kropp. Utan Kyrkan är jag förlorad för där Kyrkan är, där är Kristus. Där Kristus är där ska jag vara. Jag letade efter Kristus utanför Katolska Kyrkan men jag fann Honom inte någonstans. Bara i Katolska Kyrkan har jag funnit Honom och där finner jag också Hans Moder och helgonen. Där har jag funnit Sanningen om Gud, om Tron och om mig själv.

Mitt hjärta flödar över av tacksamhet för Trons gåva, för en gåva är det. Man kan inte tro på egen hand. Tron är att hålla något för att vara sant, inte en känsla, inte något luddigt. Det är något konkret, en bas, en sanning, en solid grund, en klippa att bygga sitt hus på. Det är 2000 år av tro och lära och liv, martyrers, helgons och vanliga kristnas bön och föredöme. Det är att vara inympad i en vinstock som gör att vi kan bära frukt, frukt som består till det eviga livet.

Min bön i dag, på min 21-årsdag, är att jag ska förbli i den sanna Vinstocken, Kristus och hans Kyrka, och aldrig skäras bort från den utan förbli där och bära rik frukt genom att älska i handling och sanning. Lära och liv som en enhet i livets mångfald, det är min strävan. Jag vet att mycket ansning återstår innan jag är där men lite i taget ansar Han mig, klipper bort det torra och döda, ger mig näring med Livets Vatten, låter nya små grenar och blad växa fram. Jag är ingen vacker planta i Herrens vingård, jag är inte den man ställer fram och som vinner pris på utställningen, men även de små och snedväxande plantorna behövs i vingården för de ger också frukt, kanske inte lika mycket som de prisvinnande, men även de druvorna behövs för att det ska bli ett gott vin. I Kyrkans vingård får ingen fattas.

lördag 9 maj 2009

Det underlättar livet att vara lite knäpp...

När min yngste började på lekis presenterade han mig för sina kompisar med orden (och ett leende): "Det här är min mamma, hon är lite knäpp!"

Han skäms för det men jag tycker det är jättegulligt. Dessutom har han rätt: hans mamma är lite knäpp och det underlättar livet, ska ni veta! En lagom dos knäpphet rekommenderas!

Min definition av knäpp: spontan, tar inte sig själv så allvarligt, förmåga att skratta åt eländet, attityden att allt som inte dödar en gör en starkare.

Franciskus hälsning till den heliga jungfru Maria

Var hälsad, du härskarinna, heliga drottning, Guds heliga moder Maria, du jungfru, som av den helige Fadern i himlen utvaldes att bli hans kyrka, du som han invigde tillsammans med sin helige, älskade Son och den helige Ande, Hjälparen, du som har varit och är full av nåd och allt gott.

Var hälsad, du hans palats. Var hälsad, du hans tabernakel. Var hälsad, du hans boning.
Var hälsad, du hans klädnad. Var hälsad, du hans tjänarinna. Var hälsad, du hans moder.

Och var hälsade, ni alla heliga dygder,
ni som genom den helige Andes nåd och upplysning ingjutes i de troendes hjärtan,
så att ni förvandlar de otrogna till gudstroende.


torsdag 7 maj 2009

Mina svar på utmaningen

Det här var en riktigt rolig utmaning som jag fick från Bitte!

Mina svar är:

1.Tre viktiga läsupplevelser under din uppväxt?

Sagan om Ringen av Tolkien.

Kardinalen, av Henry Morton Robinson. Den fick mig att bli intresserad av Katolska Kyrkan.

John Steinbeck, Öster om Eden

2. Tre viktiga serieupplevelser under din uppväxt?

Jag älskar Lucky Luke! Den förvirrade hunden är min favorit, tillika med hästen med sin torra humor.

Fantomen, min storebror köpte och jag läste.

Asterix och Obelix, ledde till ett historieintresse och till att jag läste latin på gymnasiet. Visste ni att den finns på latin?

3. Romaner som överrumplat berättartekniskt på senare tid?

Den glömda trädgården av Kate Morton som jag läste färdigt i går. Den försiggår i 4 olika tidsepoker, och jag som brukar ha svårt att hålla reda på vem som är vem i sådana böcker, hade inga problem.

4. Musik eller inte när du läser?

Det beror på vad jag läser. Romaner: helt ok med musik. Fakta: helst helt tyst.

5. Vilken bok blir ytligt bekanta överraskade över att du läst och gillat?

En väldigt blodig och rå deckare som jag just nu tappat bort namnet på. Älskar deckare! Kanske mitt sätt att göra mig av med aggressioner? I just den här deckaren flår mördaren offret just när hjälten är på väg att hitta dem. Offret dör en väldigt plågsam död. Någon som vet vilken bok det är?

6. Finns det någon adaption från bok/serie till film som du ser fram emot?

Paolo Coelho, Vid floden Piedra satte jag mig ned och grät. Gillar Coelhos böcker men inte hans idéer om jungfru Maria. Hon är ingen gudinna.

7. Vilken bok blir ytligt bekanta överraskade över att du läst och ogillat?

Jonas Gardells bok om Gud. Har inte läst den om Jesus men kommer inte att göra det heller.

8. Vilken författare hade du velat ge en stor kram, tagit en öl med, och vem hade du velat ge en omgång stryk?

Stor kram: Astrid Lindgren

Ta en öl med: John Steinbeck

Ge en omgång stryk: Stephen King för mardrömmarna jag hade efter att ha läst honom! Och Dan Brown för hans lögner om Kyrkan!

Skickar vidare till: Sleepaz, Peter Wiberg och Johanna G, för era bloggar låg överst på min blogglista...

Ny utmaning

Blev utmanad av Bitte att skriva om min läsning. KUL, KUL KUL! Jag älskar böcker. Ska fundera lite och återkommer under dagen.

Levande ord ur Skriften som jag gör till mina

Ps 143:1-11

Herre, hör min bön, lyssna till min åkallan,
svara mig i din rättfärdighet, i din trofasthet.
Gå inte till doms med din tjänare,
ty inför dig är ingen levande rättfärdig.

Fienden förföljer mig, han lägger mig i stoftet,
han höljer mig i mörker som de längesedan döda.
Min ande försmäktar,
mitt hjärta har stelnat i mitt bröst.

Jag tänker på forna dagar, på alla dina gärningar,
jag begrundar dina händers verk.
Jag räcker ut mina händer till dig,
som ett törstigt land längtar min själ efter dig.

Herre, skynda att svara mig,
ty min ande förgås.
Dölj inte ditt ansikte,
låt mig inte bli lik dem som farit ner i graven.
Låt mig om morgonen förnimma din nåd,
ty jag förtröstar på dig.
Visa mig den väg jag bör vandra,
ty till dig lyfter jag min själ.

Herre, rädda mig från mina fiender,
hos dig söker jag skydd.
Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud,
må din goda ande leda mig på jämn mark.
Herre, behåll mig vid liv för ditt namns skull,
för mig ut ur nöden för din rättfärdighets skull.

tisdag 5 maj 2009

I väntan på pingsten

Pingstnovenan börjar i år den 22 maj, men i väntan på detta kan man alltid be pingstsekvensen som extra förberedelse. (Pingstsekvensen skrevs på 1200-talet, alltså långt före den karismatiska rörelsen.)

Kom, Guds egen andedräkt,
kom, du rena, varma fläkt
av Guds rikes ljuvlighet.

Kom och fyll vår fattigdom,
kom med all din rikedom,
kom och lys vår vilsenhet.

Gjut ditt mod i rädda bröst,
bo i oss och var vår tröst,
bli vår värme, bli vårt stöd,

vilan när vår nöd blir lång,
frihet mitt i livets tvång,
svalka mitt i smärtans glöd.

Ande, salighetens ljus,
gläd vårt hjärta med ditt ljus,
bli dess tysta jubelskri.

Utan dig är allting dött,
åldrat, kraftlöst, tomt och trött
under tidens tyranni.

Tvätta rent det fläckade,
vät med dagg det torkade,
läk vår oros djupa sår.

Väck till liv det domnade,
värm ur död det stelnade,
samla dem som vilse går.

Kom med enhet, kom med frid,
gör vår tid till hoppets tid,
andas i vår längtans bön.

Gör oss visa av ditt råd,
gör oss goda av din nåd,
ge oss härlighetens lön.
Amen.
Halleluja.

måndag 4 maj 2009

Stor besvikelse

Vad besviken jag blir! Ingen Arbogakarneval i år. Jag såg verkligen emot att få se lite dans på gatan och att få dansa till latinamerikansk orkester. Orsaken till att det blir inställt: det skulle krocka med nationaldagsfirandet. Nationalsången går före samba och caporales. Inte i min värld men tydligen i Arboga... Suck... Får ordna egen fest och dansa salsa i stället (och nej, jag firar inte 6 juni, min nationaldag är den 6 december).

Ord ur Bibeln som fastnat

Katolska Kyrkans tidegärd innebär ett ständigt idisslande av Guds Ord som det står i Bibeln. Sju gånger om dagen året runt upprepar Kyrkan Guds Ord. Dessa ord fastnar. De ger näring åt bönen och åt livet men en del ord undrar man över lite extra. Till exempel följande ord ur Jesaja: "Bred ut hans ära över öarna" (Jes 42:12). Det har jag funderat över många gånger vad det betyder att breda ut hans ära över öarna. Vilka öar och hur breder man ut ära? Slog upp det i Bibel 2000 och där står: "lovprisa honom i fjärran länder". Måste erkänna att jag blev lite besviken. Vart tog poesin vägen? Om jag läst det i Bibel 2000 skulle jag inte ha fastnat för det, för det står på säkert 1000 ställen i Bibeln att man ska lovprisa Gud. Nu har jag ofta läst det i tidegärdsboken i samband med laudes och varje gång funderat på vad det egentligen betyder.

Några rader ner står (42:16): "Jag skall göra mörkret framför dem till ljus och det som är krokigt skall jag räta ut". Vilka trösterika ord! Det mörker jag fortfarande befinner mig i och de krokar mina vägar för mig fram på ska Herren ta hand om. Jag vill lovprisa Honom för Hans godhet mot mig! Han har lovat att ta hand om mig. Det betyder att "all shall be well, and all shall be well and all manner of thing shall be well" som mother Julian säger, oavsett vad mina känslor säger.

lördag 2 maj 2009

Påminnelse!

Maj är Marias månad. BE ROSENKRANSEN! Smycka hennes bild med blommor. Ära vår Moder. Tillbed hennes Son.

Min egen Jesusmanifestation
"Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt." (Matt 11:28-30)

Jesusmanifestationen - en protest?

Svd har inte fattat vad Jesusmanifestationen handlar om. De tror att det handlar om att protestera mot våld och droger i storstäderna!

(Jag ska för övrigt inte dit. Det är min grupps tur att städa kyrkan idag. Dålig planering från min sida för jag har gjort städschemat... Jag ska dock vara andligen närvarande och lovar att be rosenkransen för manifestationens intention: att göra Jesus känd.)