måndag 25 maj 2009

Kom, helige Ande

Ur den heliga karmelitnunnan Maria Magdalena de' Pazzis skrifter:

"Kom, helige Ande. Må Faderns förening, Ordets välbehag komma. Du, Sanningens Ande, är de heligas lön, själarnas vederkvickelse, ljuset i mörkret, de fattigas rikedom, de älskandes skatt, de hungrigas mättnad, främlingarnas tröst. Du är med ett ord den i vilken alla skatter finns.

Kom, du som steg ner i Maria och lät henne undfå Ordet som blivit kött, och verka i oss genom nåden det som du verkade i henne genom nåden och naturen. Kom, du som är näring för alla kyska tankar, källan till all mildhet, sammanfattningen av all renhet.

Kom, förtär i oss det som står i vägen för oss att förtäras i dig."

lördag 23 maj 2009

Mañanitas a la Virgen de Guadalupe

I Mexico älskar man sin Virgen de Guadalupe och jag älskar henne också. På Youtube hittade jag dessa sånger till henne. Det finns massor! (Var är alla svenska kärleksförklaringar till henne?)

En mañanita är en serenad som man sjunger till någon man älskar, till exempel på födelsedagar.Återigen: be rosenkransen!

Inspirerad av Peter vill jag återigen uppmana till att be rosenkransen. Det är en helt underbar böneform som involverar både kropp och själ. Bär den med dig som ett tecken på Marias beskydd.

En låt jag gillar mycket, Pa'l norte med Orishas och Calle 13, som handlar om de som beger sig, med risk för liv och lem, från Centralamerika till USA, sjunger de om att de är beskyddade av rosenkransen de bär och bilden av Jungfrun av Guadalupe som de har runt halsen. Vi är inte alltid de bästa av Guds barn men den heliga Birgitta säger om en av hennes söner, som var hennes olycksbarn, att han skulle bli räddad tack vare sin kärlek till Maria. Maria beskyddar oss som är hennes barn. Vi får leva trygga under hennes mantel i vetskapen att hon är med oss, även i svåra stormar och när vi är hotade. Hon låter oss inte gå förlorade, vår Moder.

Kunde inte bädda in klippet från Youtube men följ länken ovan så hittar du låten (endast ljud, ej video, vilket kan vara en fördel vid den här typen av musik...).

fredag 22 maj 2009

Klosterliv

Läser i Dagen om en kvinna som hade ett helvete i klostret. Det finns inget som ursäktar den abbedissan i mina ögon. Hon borde avsättas och få göra någon lämplig botgöring. Det låter som om hon begått brott också. Jag är glad att jag inte är biskop i Danmark idag och måste ta itu med det...

Mina egna erfarenheter av nunnor är goda, med ett undantag. Men ett undantag ändrar inte min positiva bild av nunnor och kloster. Jag tackar Gud för dessa kvinnor som ber för oss och ger sig själva till Gud, och de är min förebild när det gäller att ta sin tro på allvar och verkligen ta konsekvenserna av den. Klostren är som andliga kraftcentraler varifrån tron och bönen sprider sig ut i världen.

Pingstnovenan

I dag börjar Kyrkans förberedelse för pingsten, pingstnovenan. I nio dagar ber man, i likhet med Maria och apostlarna, i väntan på den helige Andes ankomst. Personligen tänkte jag dagligen under denna tid be den helige Andes rosenkrans, som finns i boken Mina rosenkransböner på sidan 110. Den har godkänts av påven Leo XIII.

Om man inte har en speciell rosenkrans för denna bön kan man göra ett radband med sju pärlor och använda den för att räkna bönerna. Bönerna är mycket vackra och alls inte specifikt katolska så de funkar ekumeniskt också. Vad är viktigare än att be om den helige Andes gåvor, Han som är Enhetens Ande? För oss katoliker: där den helige Ande är, där är Maria, där Maria är, är Anden, för hon, om någon, är uppfylld av Anden.

Man inleder som vanligt med korstecknet:

I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

1. Kom Vishetens Ande, befria oss från bundenheten till jordiska ting och uppfyll oss med kärlek till det himmelska och längtan efter Ditt rike.
Helige Fader, i Jesu namn sänd Din Ande och förnya vår jord. (7 ggr)

2. Kom Förståndets Ande, upplys våra sinnen med sanningens eviga ljus och berika oss med heliga tankar.
Helige Fader… (7 ggr)

3. Kom Rådets Ande, gör oss lydiga Dina ingivelser och led oss på frälsningens väg.
Helige Fader… (7 ggr)

4. Kom Styrkans Ande, ge oss kraft, uthållighet och seger i striden mot vår själs fiender.
Helige Fader… (7 ggr)

5. Kom Insiktens Ande, var våra sinnens lärare och hjälp oss leva enligt Din undervisning.
Helige Fader… (7 ggr)

6. Kom Gudsdyrkans Ande, kom och bo i våra hjärtan så att endast Du äger och helgar all dess förmåga.
Helige Fader… (7 ggr)

7. Kom Gudsfruktans Ande, råd över vår vilja och gör oss alltid villiga att hellre dö än synda.
Helige Fader… (7 ggr)

Sta Rita av Cascia, bed för oss

I dag, den 22 maj, firar Kyrkan sta Rita, skyddspatron för hopplösa fall, och därför nära mitt hjärta. Kollektbönen för dagens fest lyder:

Ge oss, Herre, korsets vishet
och något av den ståndaktighet
som utmärkte den heliga Rita,
så att vi i våra svårigheter och motgångar lider med Kristus
och alltmer växer in i Påskens mysterium.
Genom din Son Jesus Kristus
som med dig, Fader och den helige Ande
lever och råder i evigheters evighet. Amen.

onsdag 20 maj 2009

Seek God by faith

Ur Thoughts and Sayings of st Margaret Mary:

"Do not cling to spiritual consolation, for it is not lasting; on the contrary, seek God by faith, and remember that He has a right to our love no less when He tries us than when He consoles us."

söndag 17 maj 2009

Kyrkan, vår moder

Ur Henri de Lubacs bok Meditation över kyrkan.

Kyrkans mysterium och hennes välgärningar är alltid mycket mera än vi kan praktisera i våra liv. Vi kan aldrig tillägna oss mer än en ringa del av det som vår moder skänker oss. Varje katolik sjunger, om han inte är en otacksam son, i sitt hjärta den tacksamhetens hymn som en stor poet i våra dagar har givit sin språkliga form. Varje katolik kan utropa med Paul Claudel: "Lovad vare för evigt denna väldiga, majestätiska moder, i vars knä jag har lärt allt!"

Ja, lovad vare hon, denna väldiga moder, i vilkens knä vi i sanning har lärt allt och som vi dagligen hämtar undervisning från. Det är hon som dagligen undervisar oss i Jesu Kristi lag, sätter hans evangelium i våra händer och hjälper oss att avslöja dess innebörd. Var skulle den finnas , denna lilla bok, eller i vilket skick skulle den ha nått oss, om den, omöjliga tanke, inte hade sammanställts och sedermera bevarats och kommenterats i den stora katolska gemenskapen? Vilka förändringar skulle den inte ha genomgått, vilka förvanskningar, i sin text och i sin tolkning?

Om man med den helige Francois de Sales kan säga, att Skriften i ett avseende är helt tillräcklig för att undervisa oss om allt, så måste man med honom också tillstå att otillräckligheten finns hos oss, som utan traditionen och läroämbetet inte skulle vara i stånd att avgöra vilken som vore dess rätta innebörd. Det är vidare så, att när vi rådfrågar denna tradition och lyssnar till detta läroämbete, betyder det inte att vi sätter kyrkan över Skriften utan att vi föredrar den tolkning av Skriften som är hela kyrkans framför vår egen. Vi tror att Guds ord är riktat till kyrkan, och just det är skälet till att vi lyssnar till det och läser det i kyrkan.

Lovad vare än en gång denna väldiga moder för det gudomliga mysterium som hon förmedlar till oss: hon för oss in genom en dubbel port, som alltid står öppen, lärans och liturgins. Lovad vare hon för den förlåtelse hon tillförsäkrar oss. Lovad vare hon för de flammor av religiöst liv som hon uppväcker, som hon skyddar och håller vid makt.

Lovad vare hon för det inre universum som hon leder oss in i och som hon hjälper oss att göra till vårt. Lovad vare hon för den längtan och det hopp som hon väcker i oss. Lovad vare hon även för alla de illusioner som hon demaskerar och skingrar i oss, så att vår tillbedjan kan bli ren. Lovad vare denna väldiga moder!

lördag 16 maj 2009

Jungfru Marias ord till san Juan Diego

Mexico, 9 december 1531. Juan Diego, en av Mexicos urinvånare som nyss blivit döpt, är på väg till morgonmässan när han möter Guds Moder. Hon säger till honom (ur The Wonder of Guadalupe, av Francis Johnston):

"Know for certain, dearest of my sons, that I am the perfect and perpetual Virgin Mary, Mother of the true God, through whom everything lives, the Lord of all things, who is Master of Heaven and Earth. I ardently desire a teocalli (temple) built here for me where I will show and offer all my love, my compassion, my help and my protection to the people. I am your merciful Mother, the mother of all who live united in this land, and of all mankind, of all those who love me, of those who cry to me, of those who have confidence in me. Here I will hear their weeping and their sorrows, and will remedy and alleviate their sufferings, necessities and misfortunes."

Guds Moder bad Juan Diego att han skulle gå till biskopen och få templet byggt, men biskopen ville inte tro på Juan Diego, inte förrän han fick ett tecken. Det tecken Guds Moder gav biskopen var kastiljanska rosor som inte blommar i Mexico i december. Men han fick mer: när Juan Diego öppnade sin tilma, sin mantel, som han plockat rosorna i, fanns på manteln en bild av Maria, den bild som kallas Vår Fru av Guadalupe. I snart 500 år har den bilden vördats i Mexico och runt om i världen, och kyrkan där bilden finns besöks av miljontals pilgrimer varje år.

torsdag 14 maj 2009

De sjukas smörjelse

I går hade vi mässa med de sjukas smörjelse. Det var första gången jag var med om det och det var mycket vackert. Det var många som tog emot smörjelsen men jag gjorde inte det för jag tänkte att jag varken är över 60 eller sjuk. Efter mässan kom jag på att jag kanske skulle gjort det ändå på grund av min pollenallergi. Räknas man som sjuk när man är allergiker? Jag tar ju tre sorters medicin mot det dagligen under våren: tabletter, nässpray och ögondroppar. Pollenallergi är ett verkligt lidande med rinnande näsa, nysningar, trötthet och kliande ögon. Jag ska fråga fader P vad han tycker nästa gång jag ser honom.

Det var ju också Vår Fru av Fatima i går. Fader P talade i predikan om vad Maria brukar säga i olika äkta uppenbarelser: att vi ska be, göra bot och bruka sakramenten. Hon uppmanar till omvändelse och bikt, till att ta emot kommunionen ofta och be rosenkransen dagligen. Även om vi gör mycket av detta kan vi alltid göra mer, fördjupa vår relation med Herren i Kyrkans sakrament. De finns där som läkemedel och hjälpmedel för oss, för, som fader John Zuhlsdorf säger: Kyrkan är inte ett hotell för helgon utan ett sjukhus för syndare.

tisdag 12 maj 2009

måndag 11 maj 2009

Memorare

Bön från 1400-talet, inspirerad av st Bernhard av Clairvaux:

Påminn dig, milda jungfru Maria, att det aldrig någonsin har blivit hört, att någon som tagit sin tillflykt till dig och anropat din förbön, har blivit övergiven. Full av förtröstan kommer jag därför, arma syndare, till dig, min moder, du jungfrurnas jungfru. Överge mig inte i min nöd, utan hör mig och hjälp mig, du Ordets moder, Maria.

söndag 10 maj 2009

Tacksamhet för Trons gåva

I dag firar jag 21 år som katolik. Den 10 maj 1988 upptogs jag i Katolska Kyrkans fulla gemenskap av pater Bischofberger i Sta Eugenia i Stockholm. Det är ett beslut jag aldrig ångrat, inte ens under de år jag var borta från Kyrkan. Jag har innerst inne alltid vetat att jag hör hemma i Kyrkan. Nu när jag är tillbaka för gott vet jag det med varje fiber i min kropp. Utan Kyrkan är jag förlorad för där Kyrkan är, där är Kristus. Där Kristus är där ska jag vara. Jag letade efter Kristus utanför Katolska Kyrkan men jag fann Honom inte någonstans. Bara i Katolska Kyrkan har jag funnit Honom och där finner jag också Hans Moder och helgonen. Där har jag funnit Sanningen om Gud, om Tron och om mig själv.

Mitt hjärta flödar över av tacksamhet för Trons gåva, för en gåva är det. Man kan inte tro på egen hand. Tron är att hålla något för att vara sant, inte en känsla, inte något luddigt. Det är något konkret, en bas, en sanning, en solid grund, en klippa att bygga sitt hus på. Det är 2000 år av tro och lära och liv, martyrers, helgons och vanliga kristnas bön och föredöme. Det är att vara inympad i en vinstock som gör att vi kan bära frukt, frukt som består till det eviga livet.

Min bön i dag, på min 21-årsdag, är att jag ska förbli i den sanna Vinstocken, Kristus och hans Kyrka, och aldrig skäras bort från den utan förbli där och bära rik frukt genom att älska i handling och sanning. Lära och liv som en enhet i livets mångfald, det är min strävan. Jag vet att mycket ansning återstår innan jag är där men lite i taget ansar Han mig, klipper bort det torra och döda, ger mig näring med Livets Vatten, låter nya små grenar och blad växa fram. Jag är ingen vacker planta i Herrens vingård, jag är inte den man ställer fram och som vinner pris på utställningen, men även de små och snedväxande plantorna behövs i vingården för de ger också frukt, kanske inte lika mycket som de prisvinnande, men även de druvorna behövs för att det ska bli ett gott vin. I Kyrkans vingård får ingen fattas.

lördag 9 maj 2009

Franciskus hälsning till den heliga jungfru Maria

Var hälsad, du härskarinna, heliga drottning, Guds heliga moder Maria, du jungfru, som av den helige Fadern i himlen utvaldes att bli hans kyrka, du som han invigde tillsammans med sin helige, älskade Son och den helige Ande, Hjälparen, du som har varit och är full av nåd och allt gott.

Var hälsad, du hans palats. Var hälsad, du hans tabernakel. Var hälsad, du hans boning.
Var hälsad, du hans klädnad. Var hälsad, du hans tjänarinna. Var hälsad, du hans moder.

Och var hälsade, ni alla heliga dygder,
ni som genom den helige Andes nåd och upplysning ingjutes i de troendes hjärtan,
så att ni förvandlar de otrogna till gudstroende.


torsdag 7 maj 2009

Levande ord ur Skriften som jag gör till mina

Ps 143:1-11

Herre, hör min bön, lyssna till min åkallan,
svara mig i din rättfärdighet, i din trofasthet.
Gå inte till doms med din tjänare,
ty inför dig är ingen levande rättfärdig.

Fienden förföljer mig, han lägger mig i stoftet,
han höljer mig i mörker som de längesedan döda.
Min ande försmäktar,
mitt hjärta har stelnat i mitt bröst.

Jag tänker på forna dagar, på alla dina gärningar,
jag begrundar dina händers verk.
Jag räcker ut mina händer till dig,
som ett törstigt land längtar min själ efter dig.

Herre, skynda att svara mig,
ty min ande förgås.
Dölj inte ditt ansikte,
låt mig inte bli lik dem som farit ner i graven.
Låt mig om morgonen förnimma din nåd,
ty jag förtröstar på dig.
Visa mig den väg jag bör vandra,
ty till dig lyfter jag min själ.

Herre, rädda mig från mina fiender,
hos dig söker jag skydd.
Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud,
må din goda ande leda mig på jämn mark.
Herre, behåll mig vid liv för ditt namns skull,
för mig ut ur nöden för din rättfärdighets skull.

tisdag 5 maj 2009

I väntan på pingsten

Pingstnovenan börjar i år den 22 maj, men i väntan på detta kan man alltid be pingstsekvensen som extra förberedelse. (Pingstsekvensen skrevs på 1200-talet, alltså långt före den karismatiska rörelsen.)

Kom, Guds egen andedräkt,
kom, du rena, varma fläkt
av Guds rikes ljuvlighet.

Kom och fyll vår fattigdom,
kom med all din rikedom,
kom och lys vår vilsenhet.

Gjut ditt mod i rädda bröst,
bo i oss och var vår tröst,
bli vår värme, bli vårt stöd,

vilan när vår nöd blir lång,
frihet mitt i livets tvång,
svalka mitt i smärtans glöd.

Ande, salighetens ljus,
gläd vårt hjärta med ditt ljus,
bli dess tysta jubelskri.

Utan dig är allting dött,
åldrat, kraftlöst, tomt och trött
under tidens tyranni.

Tvätta rent det fläckade,
vät med dagg det torkade,
läk vår oros djupa sår.

Väck till liv det domnade,
värm ur död det stelnade,
samla dem som vilse går.

Kom med enhet, kom med frid,
gör vår tid till hoppets tid,
andas i vår längtans bön.

Gör oss visa av ditt råd,
gör oss goda av din nåd,
ge oss härlighetens lön.
Amen.
Halleluja.

måndag 4 maj 2009

Ord ur Bibeln som fastnat

Katolska Kyrkans tidegärd innebär ett ständigt idisslande av Guds Ord som det står i Bibeln. Sju gånger om dagen året runt upprepar Kyrkan Guds Ord. Dessa ord fastnar. De ger näring åt bönen och åt livet men en del ord undrar man över lite extra. Till exempel följande ord ur Jesaja: "Bred ut hans ära över öarna" (Jes 42:12). Det har jag funderat över många gånger vad det betyder att breda ut hans ära över öarna. Vilka öar och hur breder man ut ära? Slog upp det i Bibel 2000 och där står: "lovprisa honom i fjärran länder". Måste erkänna att jag blev lite besviken. Vart tog poesin vägen? Om jag läst det i Bibel 2000 skulle jag inte ha fastnat för det, för det står på säkert 1000 ställen i Bibeln att man ska lovprisa Gud. Nu har jag ofta läst det i tidegärdsboken i samband med laudes och varje gång funderat på vad det egentligen betyder.

Några rader ner står (42:16): "Jag skall göra mörkret framför dem till ljus och det som är krokigt skall jag räta ut". Vilka trösterika ord! Det mörker jag fortfarande befinner mig i och de krokar mina vägar för mig fram på ska Herren ta hand om. Jag vill lovprisa Honom för Hans godhet mot mig! Han har lovat att ta hand om mig. Det betyder att "all shall be well, and all shall be well and all manner of thing shall be well" som mother Julian säger, oavsett vad mina känslor säger.