fredag 14 augusti 2009

Är detta en definition av en kyrka?

I Dagen står att svenska kyrkan definierar sig själv på följande vis: "Svenska kyrkan är en idéburen organisation som arbetar nationellt och internationellt utifrån kristna värderingar. Jag trodde kyrkor ska predika Kristus, inte idéer... Det bekräftar min misstanke att svenska kyrkan inte är en kyrka utan statens institut för religiösa frågor.