torsdag 10 september 2009

Dörrbönen

Ur Marie Obefläckade Hjärtas kärleksflamma, bönbok utgiven av Ave Maria Publikationer:

"Efter P. Rafael Zarzycki OFMConv. Hur många gånger låser vi inte upp och öppnar dörrar under dagens lopp. Naturligtvis gör vi detta helt automatiskt utan att tänka. Denna vanliga handling kan bli ett utomordentligt tillfälle att be till Herren för själarna i Skärselden. Vad vi ber om i varje bön för själarna är ju att de Himmelska Portarna ska öppnas för dem.

Be gärna följande bön, eller med egna ord, varje gång du öppnar en dörr:"

Barmhärtige Jesus, för Ditt Heliga Lidandes och Blods skull,
öppna nu Himlens Portar för många själar i Skärselden. Amen.