fredag 11 september 2009

Fasta för biskop Anders

Vår biskop firar tre jubiléer som jag tidigare skrivit om men vill inte firas men däremot ber han om förbön. Varför inte gå ett steg längre och fasta för biskopen?

Den 14 september, nu på måndag, firar Katolska Kyrkan det Heliga Korsets Upphöjelse. Jag föreslår den dagen till att fasta för vår biskop. Välj själv det sätt på vilket du fastar. Det är en sak mellan dig och din Herre hur du gör. Om du har möjlighet att gå i mässan, offra då din kommunion för biskop Anders.

Sprid detta bland dina katolska vänner (och andra människor av god vilja) för att så många som möjligt ska kunna delta i denna dag av bön och fasta för biskopen! Visa att det är fler som stöder biskopen än som stöder Katolsk Vision!