onsdag 9 september 2009

Grattis till vår biskop!

Vår käre biskop Anders firar tre jubiléer just nu men vill inte bli firad. Däremot önskar han förböner. Därför vill jag upmuntra alla trogna katoliker och alla människor av god vilja att dagligen be för vår biskop. Eller varför inte rent av fasta för vår biskop...?