onsdag 23 september 2009

Padre Pio, bed för oss!

I dag firar Kyrkan Padre Pio. Om honom berättas att han kunde veta vad hans biktbarn inte berättade i bikten, han sågs på två platser samtidigt, han bar Kristi sår på sin kropp osv, osv. Om dessa fenomen vet jag ingenting och har egentligen ingen åsikt om, för de är så långt från min väg som bara är möjligt. Jag vill leva av tro, i mörkret om Herren så vill (och det verkar Han vilja), men det är ett faktum att vår gode Herre leder andra på andra vägar, fyllda av mystiska nådegåvor. Lovad vare Han för det! Hans generositet och uppfinningsrikedom är så stor och fantastisk!

Padre Pio, bed för oss i dag och alla dagar. Var med oss och led oss på Herrens vägar. Var våra själars herde, som du var det för tusentals under dina år som präst.