onsdag 7 oktober 2009

Flytta kyrkbänkar

En kyrkbänk i Oxelösund från flyttas max 14 cm enligt länsrätten, skriver Dagen. Kyrkorådet ville flytta bänken för att underlätta för kyrkvaktmästaren, men man får alltså bara flytta bänken max 14 cm, för annars minskar 1600-tals kyrkans kulturhistoriska värde! Vem är kyrkobyggnaden till för? Människor eller kulturhistoria? Är det en levande (arbets)plats eller ett museum?

Jag sympatiserar starkt med kyrkvaktmästaren eftersom jag har egen erfarenhet av att försöka städa mellan trånga kyrkbänkar. Tack och lov har vår kyrka inget kulturhistoriskt värde så jag behöver inte mäta avståndet mellan bänkarna när jag har flyttat på dem...