torsdag 15 oktober 2009

Teresa av Avila, be för oss

I dag firar Kyrkan Teresa av Avila, karmelitordens reformator och en av dess inte mindre än 3 kyrkolärare. Kontemplativa kloster är goda 'universitet' för blivande kyrkolärare, tydligen... Karmel har dessutom frambringat vår gode biskop Anders. Borde vi inte ha fler kontemplativa kloster i Sverige?

Teresa av Avila levde på 1500-talet, en tid av turbulens för Kyrkan med reformationen och islam i Spanien. Teresa ville hjälpa sin Kyrka. Hur gjorde hon det? Genom att återföra sin orden till lydnad mot den ursprungliga ordensregeln med strikt klausur och fokus på inre bön. Både manliga och kvinnliga karmelitkloster grundandes i stor mängd och existerande kloster återgick till den ursprungliga ordensregeln.

Teresa propagerade för två devotioner som ligger mig varmt om hjärtat, nämligen vördnaden för Jesusbarnet (av Prag) och för st Josef. Tror man på Inkarnationen är det naturligt att vörda det heliga Barnet. Det är något otroligt häpnadsväckande och fantastiskt att vår Gud blev människa för vår skull, att Han tog på sig våra villkor och levde, led och dog för oss. O store Gud som blev ett litet barn, välsignad är Du i evighet!
St Josef var under många sekler bortglömd av Kyrkan men Teresa lyfte fram honom som ett föredöme för de troende. Mannen som fick ta hand om och uppfostra Gud, som Gud själv lydde och som Maria tog sin tillflykt till, hur kan vi låta bli att ha förtroende för honom? Inget helgon förutom Guds Moder är högre än st Josef.