torsdag 8 oktober 2009

Vår Fru av Rosenkransen

I dag firar Kyrkan Vår Fru av Rosenkransen. Rosenkransbönen är en krans av blommor, våra böner, som vi ger till Guds Moder. Hon är all Nåds förmedlarinna, allsmakten på knä, som hjälper, stödjer och vädjar för oss. Hon är vår moder och härskarinna. Hon är vår Herres moder. Ingen människa på jorden eller i himlen är högre än hon.
Med rosenkransen har Maria gett oss ett vapen (mot deras ondska är bönen mitt vapen, står det i Skriften). Med det vapnet i händerna kan vi åstadkomma mycket. Använd det vapnet ofta, både som hjälp för bönen och som en fysisk påminnelse i fickan.

I oktober rekommenderas att man ber en bön till st Josef efter rosenkransen, för näst efter Hans moder är ingen närmare Jesus än Hans fosterfader st Josef. Betänk att det är Josef som fostrat Jesus och det är mot Josefs bröst som Jesu heliga huvud vilat i Hans barndom.

Hos Gråbröderna fann jag följande bön:

F. Till dig, Helige Josef, flyr vi i vår nöd. Sedan vi bett din renaste maka om hjälp, ber vi även förtröstansfullt om ditt beskydd. För den kärleks skull som förenade dig med Guds Moder, den Obefläckade Jungfrun, och för den faderliga kärleks skull med vilken du omfamnade Jesusbarnet, ber vi dig, se med barmhärtighet till den arvedel: Kyrkan, som Jesus Kristus har köpt med sitt Dyrbara Blod.

Alla Kom till vår hjälp med din mäktiga förbön, du den Heliga Familjens säkra skydd och trogna stöd. Vaka över oss, Jesu Kristi utvalda släkte och folk. Håll borta ifrån oss, kärleksrike fader, all villfarelsens smitta och fördärv. Hjälp oss, du vår starke Beskyddare, i vår kamp mot mörkrets makter, och liksom du en gång har räddat Jesusbarnet ur den yttersta livsfara, så försvara nu Guds Heliga Kyrka mot alla fienders angrepp och försåt. Tag oss under ditt beskydd, så att vi efter ditt föredöme och med din hjälp får leva ett heligt liv, dö en salig död och uppnå den eviga glädjen i Himmelen. Amen.

Man kan avsluta med:

F. Med Barnet du på armen bär,
Alla. välsigna oss o Moder kär.

F. I Faderns och Sonens och den Helige Andes Namn.
Alla. Amen.