torsdag 12 november 2009

Sin dominico non possumus!

De skandinaviska katolska biskoparna har skrivit ett gemensamt herdabrev om att helga söndagen. Söndagen är den dag då Kristus uppstod och den helige Ande utgjöts över Kyrkan och därför är den dagen viktig för oss katoliker. Det är då hela församlingen kommer samman för att fira Eukaristin för att få kraft och glädje för hela den kommande veckan.

Tyvärr är det många som inte kommer. De hörsammar inte Guds inbjudan till festen och lyssnar heller inte till Kyrkan som säger att det är vår kristna plikt att komma till mässan.

Nåväl, när kyrkan ser ut att vara (halv)tom är den full av änglar som tillber Gud! Gud får sin tillbedjan men det är den som inte kommer som går miste om något värdefullt. 'Den som missar en mässa missar en massa!'