onsdag 11 november 2009

Trosbekännelse i skolan?

Camilla Grepe har anmält en skola för att där lästs trosbekännelsen i ett rollspel. En smula överdrivet, tycker jag, men samtidigt har det lett till att hon hotats, vilket är fullständigt oacceptabelt. Det är inte ett kristet handlande att hota den som är motståndare (om hon nu är det) utan Jesus sade att vi ska vända andra kinden till.

När jag gick i skolan ingick den muslimska trosbekännelsen i det vi fick läsa högt på lektionerna. Den stod i textboken som vi turades om att läsa ur. Hade faktiskt aldrig någon tanke på att anmäla skolan för det... När man konverterar till islam läser man trosbekännelsen högt. Att uttala orden leder till att man blir muslim (fast det krävs att man gör det i närvaro av en muslim).

Att läsa den kristna trosbekännelsen i ett rollspel gör inte att man blir kristen. Är det så farligt med kristna ord? Är de måhända smittsamma? I så fall ska jag läsa trosbekännelsen så ofta jag kan!