måndag 14 december 2009

St Johannes av Korset, bed för oss!