måndag 11 januari 2010

Ave Josef

Var hälsad, Josef, Guds Moders brudgum, rättfärdige man,
Herren är med dig.
Välsignad är du bland äkta män
och välsignad är din allrasaligaste Makas livsfrukt, Jesus.
Helige Josef, Kristi fosterfader, Marie tillflykt,
be för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen