lördag 30 januari 2010

Be för prästerna

"Älska era präster - och låt dem ibland, för Guds skull, märka att ni gör det. Var rädda om era präster, de är svaga människor liksom ni själva, men de har ett oerhört ansvar: att leda er på frälsningens och helgelsens väg.

Be för era präster. De behöver er förbön för att hålla ut, hoppas och glädjas även när det är jobbigt och svårt.

Be om präster. Utan präster kan Kyrkan inte leva. Utan präster kan ni inte själva leva som Kyrkans barn. Utan präster kan inte världen få höra glädjebudet om att Fadern sänt sin Son i den Helige Andes kraft och smörjelse för att frälsa den värld som annars är utan hopp och dömd till evig död."

(Biskop Anders Arborelius, ocd, ur Be för prästerna, ett häfte utgivet av Karmelitnunnorna)