söndag 10 januari 2010

En stilla undran...

Är det en demokratisk rättighet att gifta sig i kyrkan?