lördag 16 januari 2010

Glad över en katastrof?

I Dagen står om att Haitis ärkebiskop och hundratals präster och prästkandidater dött i jordbävningen. Under artikeln kan kan tala om hur man reagerar på det man läst: upplyst, glad, förvånad, ledsen eller arg. I skrivande stund är 13 % upplysta, 17 % glada, 4 % förvånade, 56 % ledsna och 8 % arga. Hur kan 17 % av läsarna bli glada av en sådan nyhet???? Vad för slags värld lever man i när man blir glad av att en massa människor dött en plötslig och plågsam död? Är det katolikhatarna som gläder sig över att Kyrkan förlorat en massa präster? Jag förmodar att de allra flesta av Dagens läsare är kristna, men en kristen kan väl inte glädja sig över att andra kristna (eller någon annan heller för den delen) dör på ett sådant sätt? Det snurrar i min arma skalle. Jag förstår inte detta. Herre, förbarma Dig!