tisdag 12 januari 2010

Pater Feussner, RIP

Vår förre kyrkoherde, pater Feussner, avled förra veckan. Han är en av de präster som byggt upp vår församling och vi minns honom med stor tacksamhet.

Begravningen äger rum i Sta Eugenia den 21 januari kl 10.00. Här i Köping firas mässa för pater Feussner nu på söndag den 17 januari kl 11.00.

Uppdatering: här finns lite mer om pater Feussner från Stiftets hemsida.