tisdag 19 januari 2010

St Henrik, be för oss!

I dag firar Kyrkan st Henrik, Finlands apostel som mördades år 1151. Som läsare av bloggen vet är jag finsk så detta är mitt lands och mitt folks skyddshelgon. Be för Finland i dag, kära läsare!

Kollektbön för dagens fest:

Allsmäktige och barmhärtige Gud, du som lät Finlands folk bli en del av den katolska kyrkan genom den helige Henriks förkunnelse och verk, låt också i våra dagar människor finna kraft i den tro för vilken han levde och dog. Genom din Son Jesus Kristus som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder i evigheters evighet. Amen.