tisdag 12 januari 2010

St Josefs Memorare

Påminn dig, helige Josef, Jungfru Marias ärorike make och min ömme och trogne Beskyddare, att det aldrig någonsin blivit hört att någon som tagit sin tillflykt till dig har blivit övergiven och lämnad utan tröst och hjälp. Med förtroende kommer jag därför till dig med mina bekymmer. Du Frälsarens fosterfader av Davids ätt, vänd dig inte bort från min bön utan bönhör mig i din barmhärtighet. Amen.

(ur Den heliga Manteln, bönbok till st Josef, utgiven av Gråbröderna i Jönköping)