onsdag 24 februari 2010

Att falla

Tre gånger faller och reser sig Herren under korsvägen. Varför? Skriften säger att Han led för oss och gav oss en förebild för att vi ska följa i Hans spår. Han föll under Korsets tyngd. Vi faller i synd... Men när Herren föll under korsvägen reste Han sig igen. När vi syndar kan vi alltid resa oss igen. Bara för att vi faller är inte allt förlorat. Ja, vi har förlorat tid och vår stolthet men tid och stolthet kan vi vara utan. Jag skulle vilja gå så långt som att säga att det är bra att vi faller. Då inser vi att det är Han som gör allt, att vi inget kan utan Honom.

Lilla Thérèse berättar en liknelse om ett litet barn som står nedanför trappan och försöker ta sig upp men inte klarar av det. Barnet anstränger sig att lyfta foten men är för liten för att kunna ta sig uppför trappstegen. Barnets far, som står längst upp, förbarmar sig, kommer ner och lyfter upp det när han ser att barnet inte kan själv. Sådan är vår Gud: när vi misslyckas bär Han oss. När vi faller i synd lyfter Han upp oss genom sin förlåtelse.

Han är på vår sida. Han vill inte syndarens död utan att han omvänder sig och får leva. Han nöjer sig med vår goda vilja, sedan gör Han resten. Försök göra det goda, det rätta, men när du misslyckas, gläd dig! För då är Han fri att handla i dig.