onsdag 17 februari 2010

Guds tjänares frivilliga lidande

Ur Kyrkans dagliga bön, canticum för andra vespern, söndagar i fastan (jfr 1 Pet 2:21-24):

Kristus led för oss och gav oss en förebild
för att vi skulle följa i hans spår.

Han begick ingen synd,
i hans mun fanns inget svek.

Han svarade inte med skymf när han skymfades,
inte med hotelser när han fick lida,
han överlät sin sak åt den som dömer rättvist.

Han bar våra synder i sin egen kropp,
han bar dem upp på korsets trä,

för att vi skall dö bort från synden
och leva för rättfärdigheten.
Genom hans sår har vi blivit helade.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.