torsdag 18 februari 2010

Inledningsbön till korsvägen

Herre Jesus Kristus,
din korsväg genomtränger världens gåta,
hjälp oss att bära ditt kors,
hjälp oss att ta på oss vårt eget kors,
hjälp oss att dela världens kors,
så att din uppståndelses kraft kan segra överallt.
Amen.