söndag 7 februari 2010

Kyndelsmässodagen

I dag firar Kyrkan kyndelsmässodagen (som egentligen är den 2 februari men som flyttas till påföljande söndag). Det är en av mina favoritfester på året där vi kommer i håg hur jungfru Maria och St Josef frambar Jesusbarnet i templet i Jerusalem. Två av mina favoriter från Bibeln var där: Symeon och Hanna. Symeon var ledd av Anden säger Skriften och Hanna var alltid i templet för att be och tjäna sin Gud. Dessa två är verkliga förebilder i helighet. Dessutom älskar jag Symeons lovsång som Kyrkan sjunger i kompletorium varje kväll...

Det finns en annan orsak till varför jag älskar denna fest. Det visar på ljuset. Bokstavligen genom de ljus som välsignas denna dag och som vi bär i procession men också på det att Jesus är Ljuset som kommer in i världens mörker. Maria bär in Hans Ljus i mitt liv och även om jag just i dag är på ett uselt humör pga dålig nattsömn och smärta, är jag tacksam för Ljuset. I ljuset ser man sina brister och jag ser dem extra tydligt just nu och jag är inte direkt stolt över mig själv. Hur vore jag utan den lilla gnutta ljus som skiner i mitt hjärta? Det vill jag nog inte veta...

Maria, min Moder, ge mig din Sons Ljus i mitt hjärta... All Nåd kommer till mig genom dig. Genom dig lär jag känna din Son.