onsdag 10 februari 2010

Lidande

Ur en fastepredikan av biskop Jakob Lorenz Studach:

"Lidanden kommer från Gud. Där detta ödmjuka, botfärdiga tänkesätt råder, där upphör all bitterhet mot människor som förolämpar oss, där upphör all hednisk klagan mot ett hårt öde som förföljer oss. Vi böjer oss under den Allsmäktiges hand och vänder oss i förtroende till den som kan frälsa oss.
Detta lär oss vår Frälsare i örtagården."