lördag 6 februari 2010

Naturen i stället för Gud?

Intressant läsning i Dagen. Eftersom kunskapen om religion i allmänhet och kristendomen i synnerhet är så låg i Sverige förvånar det mig inte att människor skapar sig en egen religion, new age eller något annat, för Gud har i människan nedlagt en längtan efter gemenskap med Honom. Människor som inte känner till att Gud uppenbarat sig för världen dyrkar det de ser, som solen och månen t.ex. De dyrkar det skapade i stället för Skaparen. Vart leder det mänskligheten? Kan en dyrkan av skapelsen leda till den sanne Guden? Bör man vara orolig? Vad ska vi som kristna göra för att folk ska lära känna Gud? Jag ber och bloggar... Vad gör du?