måndag 8 februari 2010

Sta Josefina, be för oss

I dag firar Kyrkan den heliga Josefina Bakhita som föddes 1869 i Darfur i Sudan. Hon blev kidnappad i 10-årsåldern och såld som slav. Senare kom hon genom sin italienske ägare till Italien där hon lärde känna den Gud hon alltid trott på men aldrig haft kunskap om, blev döpt, fri (eftersom det var olagligt med slaveri i Italien) och sedermera nunna hos Canossasystrarna. Som slav upplevde hon ett rent helvete med sexuella övergrepp och misshandel men hon överlevde och är nu ett föredöme för oss i konsten att förlåta och komma över svårigheter. I staden hon bodde kallade hon la nostra madre moretta (vår svarta mor) för sin kärlek till sina medmänniskor. Hon dog 1947 och helgonförklarades år 2000.