fredag 19 mars 2010

torsdag 11 mars 2010

Gudomlig återvinning

(ur Göm dig vid bäcken Kerit, Livet i Karmel av Wilfrid Stinissen, Artos och Karmeliterna, 2010, s 87)

Ju djupare du tror på att Gud i varje ögonblick vill nyskapa dig, desto lättare leder din samvetsrannsakan till en riktig omvändelse. I stället för att tappa modet när du möter dina ständigt återkommande fel, vill du börja på nytt och bejaka Guds nyskapande 'bli ljus!'. Att konstatera att du har förlorat din tid igen, att du har levt för din egen skull och inte för Guds, är deprimerande om du inte vet att Gud är i stånd att återvinna den förlorade tiden. Gud förstör ingenting, han förvandlar, han transfigurerar allting. Han förvandlar vatten till vin och vin till Jesu blod. Han kan till och med förvandla det förflutna. Han förvandlar dina sår till kärlekssår, skriver Johannes av Korset (LK, 11,7). Hellre än att stirra dig blind på det som fattas och det som är fel i dig, borde du ha en öppen blick för det som Gud vill göra med det som fattas eller som är fel. Allt, allt kan bli nåd. När du har brustit i generositet kan du ta igen det i ödmjukhet, som Consummata (Marie-Antoinette de Geuser, 1889-1918) skriver. Hon säger ytterligare: 'Gud har behov av min eländighet för att förhärliga sin kraft och sin barmhärtighet.'

torsdag 4 mars 2010

Din själs monstrans

"Liksom prästen utställer det allraheligaste Sakramentet i monstransen, så kan du varje morgon utställa Jesus i din själs monstrans och under dagen tillbe och prisa och tacka honom, och be honom om allt du behöver" (ur Karmel, nr 1, 2010, Wilfrid Stinissen).

Din själ är en monstrans som är skapad att visa Jesus. Men hur många av oss kan ärligt säga att våra liv visar på Jesus? Oftare är våra själar avskrädeshögar, fulla med allsköns bråte och nedsmutsade av synd. Våra liv visar mer på vårt elände än på Jesus. Det finns en bok som jag inte läst men som heter "Rensa i röran med feng shui". Den handlar om hur man med hjälp av feng shui ska få ett hem och ett liv som fungerar. Jag tror inte på feng shui. Men jag tror på att rensa i vår själs röra. Hur ska en kristen göra det? Genom bön, bikt och askes. Bönen öppnar oss för Gud och gör att vi ser vår röra. Bikten städar i själen och askesen tar bort det onödiga. Så blir vår själs monstrans genomskinlig och visar på Jesus som finns där. Då hjälper vi till att sprida Kristi ljus i världen.