torsdag 4 mars 2010

Din själs monstrans

"Liksom prästen utställer det allraheligaste Sakramentet i monstransen, så kan du varje morgon utställa Jesus i din själs monstrans och under dagen tillbe och prisa och tacka honom, och be honom om allt du behöver" (ur Karmel, nr 1, 2010, Wilfrid Stinissen).

Din själ är en monstrans som är skapad att visa Jesus. Men hur många av oss kan ärligt säga att våra liv visar på Jesus? Oftare är våra själar avskrädeshögar, fulla med allsköns bråte och nedsmutsade av synd. Våra liv visar mer på vårt elände än på Jesus. Det finns en bok som jag inte läst men som heter "Rensa i röran med feng shui". Den handlar om hur man med hjälp av feng shui ska få ett hem och ett liv som fungerar. Jag tror inte på feng shui. Men jag tror på att rensa i vår själs röra. Hur ska en kristen göra det? Genom bön, bikt och askes. Bönen öppnar oss för Gud och gör att vi ser vår röra. Bikten städar i själen och askesen tar bort det onödiga. Så blir vår själs monstrans genomskinlig och visar på Jesus som finns där. Då hjälper vi till att sprida Kristi ljus i världen.