söndag 7 mars 2010

Misslyckande

Du startade fastan med en massa goda föresatser: du skulle avstå från än det ena, än det andra. Du skulle be mer, gå oftare i kyrkan, göra goda gärningar. Goda föresatser, goda intentioner. Men så hann din vardag i kapp dig och du bröt mot dina goda föresatser. Du känner dig nedslagen till marken och misslyckad. Vad ska du göra nu? Inse att du är misslyckad, må dåligt och leva som vanligt resten av fastan? Tro att Gud finner dig lika misslyckad som du själv gör?

Minns då att Gud ser till ditt hjärta. Han vet dina intentioner, din längtan, din tro. Han begär inte av dig att du ska lyckas. Han begär en sak av dig: att du överlåter dig åt Honom och gör ditt bästa. Resten är Hans sak. Håll dig fast vid Hans mantel och släpp inte taget, så bär Han dig. Gör ett försök att resa dig, så ska du se att Han tar dig i handen och reser dig upp. Förtrösta på Honom, se på Honom, så ska det ordna sig så småningom. Hans barmhärtighet är större än din synd...