söndag 30 maj 2010

Enkelhet

... funderar jag över. Går inte det andliga livet ut på att bli enklare och mindre så att Han kan bli större i oss? I Honom är det vi lever, rör oss och är till, står det i Skriften. Behövs någon annan kunskap än denna? Att ständigt påminna oss om att Han är och att vi är i Honom. Enkelhet, fattigdom i anden, barnaskap, den lilla vägen.

O heliga Treenighet

Hur kan man förstå Treenigheten? Hur går det ihop att Gud är både en och tre samtidigt? Vi kan inte förstå det. Det är ett Mysterium som har med Guds innersta väsen att göra. Jag bekänner det, för att jag tror på det som Kyrkan fått ta emot från Gud själv och jag älskar det. Treenigheten är mitt ljus och visar vem Gud är och vem jag är. Gud är i sig gemenskap och vi som människor får ingå i den gemenskapen. I evigheten i himlen kommer vi att vara i Treenighetens närvaro utan den slöja som hindrar oss att se och förstå vem Gud är. Här på jorden lever vi i och av tro men där ska vi skåda.

ur Elisabeth av Treenighetens Bön till Treenigheten:

O, min Gud, Treenighet, jag tillber dig! Hjälp mig att glömma bort mig själv helt och hållet, så att jag kan slå mig till ro i dig, stilla och i frid, som om min själ redan befann sig i evigheten. Låt ingenting rubba min frid, ingenting avlägsna mig från dig, o du min Oföränderlige, utan låt varje ögonblick föra mig allt längre och djupare in i ditt mysterium!

Stilla min själ, gör den till din himmel, till din älskade boning och viloplats. Tillåt inte att jag någonsin lämnar dig ensam där, utan låt mig få vara där med hela mitt väsen, vaken i min tro, i tillbedjan och överlåtelse åt din skapargärning.

lördag 29 maj 2010

Vi är lyckligare än jungfru Maria

Lilla Thérèse, mitt favorithelgon, tillilka kyrkolärare, älskade jungfru Maria mycket. När hon var svårt sjuk i barndomen var det jungfru Marias leende som botade henne. Thérèse har sagt ungefär så här: att vi är lyckligare än jungfru Maria för hon har ingen Maria att älska, men det har vi. Lilla Thérèse har mycket speciella sätt att uttrycka sig ibland, men hon har, som vanligt, rätt. Vi är lyckligt lottade som har jungfru Maria att älska och som vet att vi har en moder i himlen som älskar och leder oss.

Så älska och ära din himmelska moder, lyssna till vad hon har att säga och tillbed hennes Son!

torsdag 27 maj 2010

Guds närvaro

Läser runt på nätet om Jesusmanifestationen. Jag valde ju att inte åka men det är mycket intressant att läsa om det. Det är fantastiskt att så många kristna, 25 000 enligt polisen, samlas på en gång i det sekulariserade Sverige. Det ska bli spännande att se hur det blir nästa år.

En sak jag reagerar på i många artiklar och inlägg om Jesusmanifestationen är talet om gudsnärvaro. Man kunde känna gudsnärvaron, har jag läst på flera ställen, och det ses som något viktigt. Ja visst, det är viktigt med Guds närvaro. Men är det viktigt att känna den? Är inte Gud lika närvarande där man inte känner Hans närvaro? Jo, det är Han. Att känna något med känslorna när det gäller tron är oväsentligt. Det är tröstande, glädjefyllt, ja visst, men nödvändigt för tron, nej. En tro som baseras på känslor är en tro som vajar för vinden (och nu menar jag inte den helige Andes vind). Om min tro baseras på vad jag för stunden känner och erfar är den ytlig och dör snart, för känslor ändras och försvinner.

Gud är alltid närvarande, huruvida jag känner det eller ej. Det lär mig tron. Gud finns inte för att ge mig tröst eller glädje. Tron handlar inte om att ha det trevligt tillsammans. Gud finns, oavsett om jag tror eller inte, oavsett om jag känner Hans närvaro eller inte. Tron är att hålla något för att vara sant. Det som Gud uppenbarat om sig själv genom den mänskliga historien och som Kyrkan förvaltar, det är en skatt som jag fått ta emot. Min relation med Gud får inte bygga på vad jag känner just nu. I Honom är det vi lever, rör oss och är till, står det i Skriften. Det är ett faktum, inte en känsla.

måndag 24 maj 2010

Maria, de kristnas hjälp

Såg på Facebook att Kyrkan i dag firar Maria Auxiliadora, dvs Maria, de kristnas hjälp. I Bolivia såg jag den här bilden överallt men inte så ofta i Sverige. Maria är verkligen de kristnas hjälp, en sådan vi behöver...

söndag 23 maj 2010

Undrar över...

... varför man i frikyrkovärlden kallar sammankomsterna i kyrkan möten och inte gudstjänster? Någon som kan upplysa en stackars okunnig?

Pingst

I dag på pingstdagen, Kyrkans födelsedag, firar jag 22-årsdagen av min konfirmation. Den 23 maj 1988 mottog jag Bekräftelsens Sakrament av biskop Hubertus Brandenburg. Vi var, vill jag minnas, närmare ett trettiotal konfirmander, varav några konvertiter. Den äldsta konvertiten var närmare 80 och jag var yngst (19 år). Vi båda valde samma helgon, lilla Thérèse!

lördag 22 maj 2010

Sta Rita, bed för oss!

Kyrkan firar i dag ett av mina favorithelgon, sta Rita av Cascia, som är skyddspatron för hopplösa fall. Här finns mer info om henne (på engelska).

fredag 21 maj 2010

Jesusmanifestationen i morgon

Jag har bestämt mig för att inte åka på Jesusmanifestationen i morgon. Jag ska ägna dagen åt mina söner och åt att baka åt en väninna som fyller år. Jesus är i mitt liv varje dag och jag behöver inte delta i detta för att Han ska veta det.

Här är min egen Jesusmanifestation:

onsdag 19 maj 2010

Besvikelse

Är väldigt besviken på den kristna tidningen Dagen. Det här var allt de kunde åstadkomma om familjekongressen... Undrar just hur mycket som skrivits om den i fall den anordnats av Pingst eller någon annan inom frikyrkovärlden?

tisdag 18 maj 2010

En ny helighetstyp?

Ur en artikel av Wilfrid Stinissen i Karmel, nr 2, 2010:

"Kan det inte vara så att Gud i denna stormiga och otrygga tid låter oss upptäcka en ny helighetstyp? En helighet där svaghet och nederlag inte nödvändigtvis övervinns utan frivilligt bejakas och välkomnas med kärlek? Guds främsta attribut i förhållande till oss, barmhärtigheten, möter jag huvudsakligen utifrån min svaghet och fattigdom. Om jag ställer mig mitt i min svaghet och därifrån ropar om barmhärtighet, är jag absolut säker på att möta Gud. Det finns människor med missbruksproblem eller grava psykiska svårigheter, som de kanske aldrig skall kunna befria sig ifrån. Men om de fortsätter att längta och börja på nytt, utan att någonsin ge upp, är heligheten möjlig även för dem: en helighet där sköna bedrifter och synbara frukter saknas, men som består i en gränslös tillit till Gud och tro på hans kärlek."

Längre fram i samma artikel:

"Till den polska Syster Faustina Kowalska (1905-1938), som under jubelåret 2000 heligförklarades av Johannes Paulus II säger Jesus: 'Ju större syndare, desto större rätt har han till min barmhärtighet'. Och vidare: 'De största syndarna skulle uppnå en hög helighet om de bara förtröstade på min barmhärtighet'. I hennes Dagbok kan man läsa att det största hindret för att nå helighet är att vi inte tror på att vi kan bli heliga.

Vi tror vi saknar medlen för detta. Men det bästa medlet är vår svaghet.

Och har vi inte det i överflöd?"

torsdag 13 maj 2010

Upprop för Katolska Kyrkan

Här finns ett upprop för Katolska Kyrkan. Läs, skriv under, sprid!

Vår Fru av Fatima


Bilderna är tagna med min mobilkamera (därav kvaliteten) den 5 maj 2010 efter majandakten med barnen i st Josef Arbetarens katolska kyrka i Köping.

Funderar på...

...om inte livet till stor del går ut på att påminna oss om sådant vi egentligen innerst inne vet.

T.ex. att Gud finns, att Han älskar oss annars skulle Han inte ha skapat oss, att Han såg vårt elände och kom för att rädda oss, att Hans Nåd är större än alla dumheter vi kan hitta på.

I korthet: att Han är på vår sida och försöker rädda oss från oss själva.

onsdag 12 maj 2010

2 år...

Denna dag, för två år sedan, dog min mamma. Be för henne... och för mig!

måndag 10 maj 2010

För att glädja Stefan...


Namnet byts tillbaka!

Varför ska jag ge efter för fördomar och andra dumheter? Varför ska jag be om ursäkt för att jag är katolik?

Nej, jag har tänkt efter ordentligt och byter tillbaka till mitt gamla bloggnamn Katolsk mamma på nätet. Jag hävdar rätten till mitt namn, för jag är en katolsk mamma på nätet!

söndag 9 maj 2010

22 år

I dag firar jag 22 år som katolik. Den 10 maj 1988 upptogs jag i Katolska Kyrkans fulla gemenskap av pater Erwin Bischofberger i Sta Eugenia i Stockhom. Det har hänt en hel del under dessa 22 år och jag ska inte tråka ut er med en redogörelse...


Min kärlekshistoria med Kyrkan har varierat i intensitet under åren, men oavsett mina känslor vet jag att det är där jag hör hemma, vare sig jag vill det eller inte. Katolik hasta la muerte, alltså! I vått och torrt. Under en period gick jag inte i kyrkan alls och måhända kommer det fler sådana perioder, vem vet, men jag är ändå katolik. Oavsett yttre omständigheter, oavsett känslor. Min tro baserar sig inte på vad jag känner eller har lust med, den baseras på en övertygelse om att Kristus grundat en kyrka med en viss avsikt, att hon ska föra frälsningens budskap vidare, förvalta Sakramenten och visa vägen till Gud. I 2000 år har vi katoliker gjort vårt bästa för att förstöra skatten i lerkärlet men inte lyckats... Vår generation kommer inte heller att lyckas! Kristus har lovat att bevara Kyrkan och Hans löften är att lita på. Så oavsett vad som händer kommer jag inte att lämna in ett brev med begäran om utträde ur Kyrkan. Jag stannar kvar, viss om att det är Guds vilja för mig...

Jesusmanifestationen

Funderar på att åka till Jesusmanifestationen med barnen. Några fler som ska dit?

Metodistkyrka till salu

Metodistkyrkan i Köping är till salu och jag inser ytterligare en vit fläck på min samfundskarta. Vad är metodistkyrkan för slags kyrka? Vad tror de på? Varför ett sådant namn? Någon som kan upplysa mig?

lördag 8 maj 2010

Anders Piltz's tankar i Dagen

Läser med stor behållning dominikanen och professorn Anders Piltz's krönikor i Dagen. Den här säger jag ett stort AMEN till!

Guadalupe

Som läsare av bloggen kanske vet älskar jag jungfrun av Guadalupe, Mexicos och hela Amerikas Maria. På Facebook hittade jag detta (på engelska). Om en människa, med min hjälp, upptäcker Guadalupe, är jag nöjd...

fredag 7 maj 2010

Namnet bytt!

Nu heter bloggen Teijas tankar men tyvärr kunde jag inte byta webbadressen som fortfarande är katolskmamma men kanske jag lägger ner den här och börjar på helt ny kula. Önskar jag kunde blockera vissa personer från att överhuvudtaget se bloggen... En viss persons kommentarer kommer jag inte ens att läsa innan jag avvisar dem...

torsdag 6 maj 2010

Nytt namn?

Funderar på att byta namn på bloggen... Den har hittills hetat 'Katolsk mamma på nätet', för det är vad jag är, men nu känns det som om en nystart är en god tanke. Kanske jag slipper alla elaka kommentarer, både från hatiska icke-katoliker som kallar mig allt möjligt och från katoliker som missuppfattar vad jag skriver och tycker att jag är pietist osv. Det senare är det mest sårande... De som verkligen känner mig och vet hur jag tänker vet att jag är så långt från pietismen som bara kan gå. Min tro baserar sig verkligen inte på känslor, för då skulle jag lämnat Kyrkan för länge, länge sedan... eller i dag...

Om jag byter namn till 'Teijas tankar om Kyrkan och livet' kanske jag får mer frid på bloggen... Då framgår det att bloggen är privat och inte officiell kyrklig röst. Annars lägger jag ner den!

Vad tycker ni?

söndag 2 maj 2010

Blommor till Guds Moder

Det är maj. Glöm inte att ge blommor, verkliga och symboliska, till Guds Moder! Alla kvinnor tycker om blommor...

På onsdag ska vi ha majandakt med barnen i kyrkan och då ska Guds Moder krönas med en krans av 10 rosor, symbol för rosenkransens tio Ave Maria.

Vilka blommor vill du ge henne?

lördag 1 maj 2010

St Josef

I dessa tider av turbulens i och kring Kyrkan är devotionen till st Josef viktigare än någonsin. Han är Kyrkans beskyddare och jag tror att han kan hjälpa oss att få ordning igen. Så be till st Josef om fred och frid i Kyrkan och världen.

Litania till st Josef

Herre, förbarma dig. Herre, förbarma dig.
Kristus, förbarma dig. Kristus, förbarma dig.
Herre, förbarma dig. Herre, förbarma dig.
Kristus, hör oss. Kristus, hör oss.
Kristus, bönhör oss. Kristus, bönhör oss.
Gud Fader i himmelen: Förbarma dig över oss.
Gud Son, världens Frälsare
Gud helige Ande
Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, Bed för oss
Helige Josef
Upphöjde Son av Davids Hus
Patriarkernas Ljus
Guds Moders gemål
Jungfruns kyske beskyddare
Guds Sons fosterfar
Kristi oförtröttlige försvarare
Den Heliga Familjens överhuvud
Josef, rättfärdigast av alla
Josef, kyskast av alla
Josef, klokast av alla
Josef, tapprast av alla
Josef, lydigast av alla
Josef, trognast av alla
Tålamodets spegel
Fattigdomens vän
Förebild för alla som arbetar
Familjelivets prydnad
Jungfrurs beskyddare
Familjernas stöttepelare
De bedrövades tröst
De sjukas hopp
De döendes skyddspatron
Demonernas skräck
Den Heliga Kyrkans beskyddare

Guds Lamm, som borttager världens synder: förskona oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder: bönhör oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder: förbarma dig över oss, o Herre.

Han gjorde honom till herre i sitt hus, och till härskare över all sin egendom.

O Gud, det behagade Dig att välja den Helige Josef till brudgum åt Maria och till beskyddare åt din Son. Förläna oss att, då vi ärar honom som vår beskyddare på jorden, vi må förtjäna att ha honom som vår förespråkare i himmelen. Detta ber vi om genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.