söndag 30 maj 2010

Enkelhet

... funderar jag över. Går inte det andliga livet ut på att bli enklare och mindre så att Han kan bli större i oss? I Honom är det vi lever, rör oss och är till, står det i Skriften. Behövs någon annan kunskap än denna? Att ständigt påminna oss om att Han är och att vi är i Honom. Enkelhet, fattigdom i anden, barnaskap, den lilla vägen.