onsdag 30 juni 2010

Skatt i lerkärl

Hur kommer det sig att Gud anförtror vården om själar som Han skapat till bräckliga människor? Det står i Skriften att vi bär vår skatt i lerkärl och så är det. Tron ges vidare från människa till människa och en del av dessa människor väljer Herren ut till präster som ska förvalta Sakramenten och predika Evangelium. Väljer Han ut de starkaste, de bästa?

Uppenbarligen inte. Vi läser i Evangelierna hur Apostlarna missuppfattar vad Herren säger, hur förvirrade de är, ja, de till och med förråder och förnekar Honom och vägrar tro på Uppståndelsen utan handfasta bevis. Om nu Apostlarna, dessa som Herren personligen valde ut, var så bristfälliga, varför är vi så förvånade och chockade över nutidens apostlars, dvs. prästernas, brister?

Vi läser om det ena efter det andra med anledning av våra herdars synder. Dessa som Herren valt ut till våra själars herdar. Varför väljer Han så bräckliga, otillräckliga herdar åt oss? Varför väljer Han inte trons hjältar till Kyrkans högsta ämbeten? Jag önskar jag kunde svara på dessa frågor. Men en sak vet jag. När jag rannsakar mitt eget samvete ser jag synder. Jag är inte utan skuld. Vem är då jag att döma min Kyrkas ledare? Den som är utan skuld får kasta första stenen..

Jag beväpnar mig med min rosenkrans och mitt skapular och fortsätter att kämpa mot mina synder.

måndag 28 juni 2010

Min dopdag

Den 28 juni 1968 blev jag döpt, 13 dagar gammal. Som ni förstår är jag en vän av barndop. Kan faktiskt inte förstå kristna föräldrar som inte vill döpa sina barn. Genom dopet tillhör man Kyrkan och, framför allt, man tillhör Jesus. Alla barn är Guds barn, men genom dopet tillhör man på ett särskilt sätt Jesus. Kan man ge sitt barn en bättre start i livet än att knyta det till Jesus Kristus?

Så jag är tacksam för mitt barndop och glad över att mina söner är döpta i Katolska Kyrkan.

onsdag 23 juni 2010

Inlägg nr 550

Detta är mitt inlägg nr 550 tydligen. Missade totalt nr 500 för det var mitt i värsta turbulensen kring min Kyrka. Nu har turbulensen, helt väntat, lagt sig och livet återgår till det normala.

Så hur fira inlägg nr 550? Genom att ge mina läsare möjlighet att önska inlägg. Vad vill du att jag ska skriva om? Några önskemål?

tisdag 22 juni 2010

Det är fortfarande Jesu Heliga Hjärtas månad...


Jesus, saktmodig och ödmjuk av hjärtat, forma mitt hjärta efter Ditt Heliga Hjärta.

torsdag 17 juni 2010

Språkligt...

I rubrik efter rubrik står det om 'bröllopsparet'. Heter det verkligen så? Det heter väl brudparet?

Är för övrigt redan trött på bröllopet och åker till Arboga på karneval i stället...

lördag 12 juni 2010

En moders hjärta

Moderskärlek är något av det bästa Gud skapat. I dag firar Kyrkan att vi har en moder som älskar oss. Det är Jungfru Marias Obefläckade Hjärtas dag och jag tackar min Gud att Han gett oss Maria till mor.

fredag 11 juni 2010

Jesu Heliga Hjärtas dag

Hjärtat är symbol för kärleken och Jesu Hjärta är Hans kärlek till oss, den kärlek som förmår Honom att bli människa, lida och dö för oss, uppstå för oss, grunda Kyrkan för oss, ge oss liv och förlåtelse genom sakramenten... kort sagt göra allt för oss för att vi ska bli räddade.

söndag 6 juni 2010

Kärleken gör sig till Bröd och Vin för att mätta sin älskade...Corpus Christi

I dag firar vi Corpus Christi, Kristi Kropps och Blods högtid. Det är katolsk tro att brödet och vinet förvandlas till Kristi Kropp och Blod när prästen uttalar instiftelseorden. Verkligen förvandlas. Inte bara symboliskt, utan det blir verkligen kött och blod, även om det fortfarande ser ut som bröd och vin.

Adoro te (Thomas av Aquino)

Herre, dig jag tillber, fast jag ej dig ser.
Under tecknens slöja är du verkligt här.
Helt jag vill mig viga här och nu åt dig,
som i tro jag skådar. Allting tillhör dig.

Känsla, smak och ögon intet här förmår.
Men min tro bekänner det jag ej förstår.
Vad jag hört, det tror jag helt och fullt och visst.
Ty ditt ord är sanning, Herre Jesus Krist.

När du led på korset var din gudom dold.
Här är du förborgad i din mänsklighet.
Dock, jag tror på bägge, och med rövaren
ber jag: Glöm mig icke, Herre, tänk på mig!

Utan att som Thomas röra vid din hud
tror jag och bekänner: du är här, min Gud!
Gör min kärlek större, stärk mig i min tro,
lär mig hoppas mera på ditt löftesord.

Helga minnesmåltid av min Herres död.
Evigt liv här erbjuds genom Livets Bröd.
Låt min själ få leva av ditt eget liv,
låt den se och smaka att du, Gud, är ljuv.

Låt min själ få dricka av ditt helga blod,
gör den ren och helad, ge den kraft och mod.
Av en enda droppe blir all världen frälst,
rentvådd och förnyad. Tack, o Herre Krist.

Jesus, som jag skådar dold i vin och bröd,
se mitt hjärtas längtan och min andes nöd.
Låt mig en gång se dig i din härlighet
och dig saligt smaka i all evighet. Amen.

lördag 5 juni 2010

Skilj på judar och staten Israel

Måste man som kristen stödja staten Israel i allt de gör? Jag gör det inte. Jag är helt för deras rätt att existera som land, men det sätt de behandlar oliktänkande på är under all kritik. Jag är medveten om att det här inlägget kan väcka starka känslor, men jag anser att Israel agerar brottsligt i förhållande till den palestinska civilbefolkningen, mot Mordechai Vanunu och mot Ship to Gaza. I skrivande stund bordar Israels militär fartyget Rachel Corrie.

Men en viktig sak i sammanhanget är att skilja på staten Israel och det judiska folket. Tyvärr förknippas kritik mot Israel ofta med antisemitism. Jag anser att det inte är samma sak. Man bör kunna kritisera staten Israels beteende utan att beskyllas för att vara antisemit. Israel ägnar sig åt kollektiva bestraffningar av palestinier (rivningar av familjers bostadshus, t.ex.) och blockaden mot Gaza drabbar bara oskyldiga människor. De som vill, hittar alltid nya sätt att smuggla vapen. Häv blockaden mot Gaza, ge palestinierna samma rätt som israelerna. Om du blir behandlad som terrorist, blir du till slut terrorist...

Herre, ge oss fred i våra dagar!

onsdag 2 juni 2010

Kommunalt initiativ att skapa kloster misslyckades

I Nydala har man under ett antal år försökt få till stånd ett cistercienskloster som man hade under medeltiden. Initiativet kom från kommunfullmäktiges ordförande (som jag tror inte är katolik) och han är nu besviken. Dagen skriver om det här. Från Rom meddelas nu att alla kommunens kostnader i samband med den misslyckade etableringen ska betalas. Det rör sig om en halv miljon kronor.

Det hela väcker många frågor hos mig. Varför vill en kommun i ett protestantiskt land etablera ett katolskt kloster? Cisterciensernas återkomst till Sverige skulle glädja mig mycket men initiativet till ett nytt kloster måste komma från Kyrkans behov, inte kommunens. Vill kommunen ha en turistattraktion? Bygg då en fejkversion av ett kloster, ett Disneyworldkloster! Ett kloster är en plats där munkar och nunnor ägnar sig åt att leva ett liv i Guds närvaro, i bön och bot, dit människor kan vända sig för själavård och förbön. Inte en turistattraktion.

Men å andra sidan, det är ju skojigt att en svensk kommun tycker att ett kloster är en tillgång... När karmelitnunnorna i Glumslöv etablerade sitt kloster fick de vända sig till regeringen för att få tillstånd. Här försöker kommunen med olika medel få till stånd ett kloster. Tempora mutantur! Fast jag undrar om de verkligen vet vad ett kloster är...

tisdag 1 juni 2010

Jesu heliga Hjärtas månad

Juni är i Katolska Kyrkan helgad åt Jesu heliga Hjärta. När jag blev katolik för 22 år sedan förstod jag inte devotionen till Jesu heliga Hjärta. Jag hade för mig att det var något sentimentalt och känslobaserat, något som inte passar mig. Senare förstod jag att det handlar om Kärleken, den kärlek som fick Jesus att gå Korsets väg för oss. Jesu Hjärta är kärlek i handling, blodig och smärtfylld, och ur Hans öppnade Hjärta kom blod och vatten, symboler för sakramenten. Nu älskar jag denna devotion och vill gärna sprida den.

Här finns några böner till Jesu heliga Hjärta (på engelska).

Jesus, saktmodig och ödmjuk av Hjärtat, forma mitt hjärta efter Ditt heliga Hjärta!