tisdag 22 juni 2010

Det är fortfarande Jesu Heliga Hjärtas månad...


Jesus, saktmodig och ödmjuk av hjärtat, forma mitt hjärta efter Ditt Heliga Hjärta.

lördag 12 juni 2010

En moders hjärta

Moderskärlek är något av det bästa Gud skapat. I dag firar Kyrkan att vi har en moder som älskar oss. Det är Jungfru Marias Obefläckade Hjärtas dag och jag tackar min Gud att Han gett oss Maria till mor.

fredag 11 juni 2010

Jesu Heliga Hjärtas dag

Hjärtat är symbol för kärleken och Jesu Hjärta är Hans kärlek till oss, den kärlek som förmår Honom att bli människa, lida och dö för oss, uppstå för oss, grunda Kyrkan för oss, ge oss liv och förlåtelse genom sakramenten... kort sagt göra allt för oss för att vi ska bli räddade.

söndag 6 juni 2010

Kärleken gör sig till Bröd och Vin för att mätta sin älskade...Corpus Christi

I dag firar vi Corpus Christi, Kristi Kropps och Blods högtid. Det är katolsk tro att brödet och vinet förvandlas till Kristi Kropp och Blod när prästen uttalar instiftelseorden. Verkligen förvandlas. Inte bara symboliskt, utan det blir verkligen kött och blod, även om det fortfarande ser ut som bröd och vin.

Adoro te (Thomas av Aquino)

Herre, dig jag tillber, fast jag ej dig ser.
Under tecknens slöja är du verkligt här.
Helt jag vill mig viga här och nu åt dig,
som i tro jag skådar. Allting tillhör dig.

Känsla, smak och ögon intet här förmår.
Men min tro bekänner det jag ej förstår.
Vad jag hört, det tror jag helt och fullt och visst.
Ty ditt ord är sanning, Herre Jesus Krist.

När du led på korset var din gudom dold.
Här är du förborgad i din mänsklighet.
Dock, jag tror på bägge, och med rövaren
ber jag: Glöm mig icke, Herre, tänk på mig!

Utan att som Thomas röra vid din hud
tror jag och bekänner: du är här, min Gud!
Gör min kärlek större, stärk mig i min tro,
lär mig hoppas mera på ditt löftesord.

Helga minnesmåltid av min Herres död.
Evigt liv här erbjuds genom Livets Bröd.
Låt min själ få leva av ditt eget liv,
låt den se och smaka att du, Gud, är ljuv.

Låt min själ få dricka av ditt helga blod,
gör den ren och helad, ge den kraft och mod.
Av en enda droppe blir all världen frälst,
rentvådd och förnyad. Tack, o Herre Krist.

Jesus, som jag skådar dold i vin och bröd,
se mitt hjärtas längtan och min andes nöd.
Låt mig en gång se dig i din härlighet
och dig saligt smaka i all evighet. Amen.

tisdag 1 juni 2010

Jesu heliga Hjärtas månad

Juni är i Katolska Kyrkan helgad åt Jesu heliga Hjärta. När jag blev katolik för 22 år sedan förstod jag inte devotionen till Jesu heliga Hjärta. Jag hade för mig att det var något sentimentalt och känslobaserat, något som inte passar mig. Senare förstod jag att det handlar om Kärleken, den kärlek som fick Jesus att gå Korsets väg för oss. Jesu Hjärta är kärlek i handling, blodig och smärtfylld, och ur Hans öppnade Hjärta kom blod och vatten, symboler för sakramenten. Nu älskar jag denna devotion och vill gärna sprida den.

Här finns några böner till Jesu heliga Hjärta (på engelska).

Jesus, saktmodig och ödmjuk av Hjärtat, forma mitt hjärta efter Ditt heliga Hjärta!