söndag 6 juni 2010

Corpus Christi

I dag firar vi Corpus Christi, Kristi Kropps och Blods högtid. Det är katolsk tro att brödet och vinet förvandlas till Kristi Kropp och Blod när prästen uttalar instiftelseorden. Verkligen förvandlas. Inte bara symboliskt, utan det blir verkligen kött och blod, även om det fortfarande ser ut som bröd och vin.

Adoro te (Thomas av Aquino)

Herre, dig jag tillber, fast jag ej dig ser.
Under tecknens slöja är du verkligt här.
Helt jag vill mig viga här och nu åt dig,
som i tro jag skådar. Allting tillhör dig.

Känsla, smak och ögon intet här förmår.
Men min tro bekänner det jag ej förstår.
Vad jag hört, det tror jag helt och fullt och visst.
Ty ditt ord är sanning, Herre Jesus Krist.

När du led på korset var din gudom dold.
Här är du förborgad i din mänsklighet.
Dock, jag tror på bägge, och med rövaren
ber jag: Glöm mig icke, Herre, tänk på mig!

Utan att som Thomas röra vid din hud
tror jag och bekänner: du är här, min Gud!
Gör min kärlek större, stärk mig i min tro,
lär mig hoppas mera på ditt löftesord.

Helga minnesmåltid av min Herres död.
Evigt liv här erbjuds genom Livets Bröd.
Låt min själ få leva av ditt eget liv,
låt den se och smaka att du, Gud, är ljuv.

Låt min själ få dricka av ditt helga blod,
gör den ren och helad, ge den kraft och mod.
Av en enda droppe blir all världen frälst,
rentvådd och förnyad. Tack, o Herre Krist.

Jesus, som jag skådar dold i vin och bröd,
se mitt hjärtas längtan och min andes nöd.
Låt mig en gång se dig i din härlighet
och dig saligt smaka i all evighet. Amen.