tisdag 22 juni 2010

Det är fortfarande Jesu Heliga Hjärtas månad...


Jesus, saktmodig och ödmjuk av hjärtat, forma mitt hjärta efter Ditt Heliga Hjärta.