söndag 13 juni 2010

St Antonius av Padua, bed för oss