måndag 26 juli 2010

Hymn

Jesus in the Holy Eucharist,
For Your endurance, we give You thanks,
And pray for the grace to amend.

Jesus in the Holy Eucharist,
May we not sin, to give You joy,
And bring peace to us in life.

Jesus in the Holy Eucharist,
True to Your name, you are holy,
Let this world remain Your own.

Jesus in the Holy Eucharist,
We need pardon, for we have sinned,
Forgive us we pray O Lord.

As You hung on the Cross, O my God,
The Red Dragon, did boast to You,
To reign forever on earth.

Little did he know that Your kingdom,
Is forever, and has no end,
Red Dragon should mourn his shame.

May Your kingdom reign ev’where on earth,
As in heaven, before the just,
And unjust who know You not.

Let us all give Jesus comfort now,
That we may be, most joyful for,
All His handiwork in the world. Amen.

(hämtad från http://www.preciousbloodinternational.com/prayerbook2008.pdf)

söndag 25 juli 2010

St Jakob, be för oss

I dag är det St Jakobs dag, men eftersom det är söndag firas han inte i år. Inte i Sverige, vill säga. I Santiago de Compostela är det stor fest...

fredag 23 juli 2010

Den heliga Birgitta

Katolska Kyrkan firar i dag en av Sveriges mest kända kvinnor, den heliga Birgitta. I dag är det 637 år sedan hon dog i Rom, i det hus som nu är birgittasystrarnas moderhus. Enligt traditionen ville hon dö på trä som sin Frälsare, så hon lades på en bordsskiva som fortfarande finns kvar i huset på Piazza Farnese.

Heliga Birgitta, vår moder i tron, hjälp oss att bli lika starka som du, lika beslutna att gå den rätta vägen, lika trogna mot Kristus och Kyrkan som du. Heliga Birgitta, bed för oss, för Sverige och för Europa. Amen.

torsdag 15 juli 2010

Vår Fru av Berget Karmel

Salve Mater Misericordiae (karmelitisk tradition, Cecilia nr 474)


Omkväde: Var hälsad, barmhärtighetens moder, Guds moder och mildhetens moder, hoppets moder och nådens moder, du moder fylld av helig glädje, o Maria!
1. Var hälsad du mänsklighetens prydnad, jungfru över alla jungfrur, du som övergår dem alla och har fått den främsta platsen i Guds himmel, o Maria!
2. Var hälsad, saliga jungfru och moder. Ty Han som sitter på Faderns högra sida och råder över himmel, jord och alla rymder lät sig inneslutas i ditt sköte, o Maria!
3. Var du, o moder, vår tröst, var du, o jungfru, vår glädje och tag oss efter denna landsflykt med i den himmelska skaran, o Maria!

onsdag 14 juli 2010

Funderar på...

...dopet i dag. Jag har varit på ett kaldeiskt barndop i vår kyrka i kväll. En liten pojke blev döpt, men han är för liten för att kunna bekänna den kristna tron med egna ord. Det är Guds handlande med barnet i dopet som betonas. Genom dopet blir barnet kristet och tillhör Kyrkan.

Nyss läste jag i Dagen om Arash som lät döpa sig, som det står i artikeln. Det är hans eget handlande som står i centrum. Jag vet inte mycket om frikyrkors dopteologi, ska erkännas, men det här är inte första gången jag reagerar på att man verkar tycka att det är den som blir döpt som gör något i dopet. Jag har aldrig hört att man talar om Guds handlande med den döpte. Kanske jag bara har för lite kunskap i ämnet, men det verkar vara människans bekännelse som är det viktiga, inte vad Gud gör och förändrar i den döpte.

Genom dopet blir man en ny skapelse, har jag fått lära mig. Gud förvandlar genom vatten och helig Ande dopkandidaten till en kristen. Det gamla är borta, något nytt har kommit. Kan en människa av egen kraft åstadkomma en sådan förändring bara genom att tro? Jag tror inte det. Det är Guds Nåd och den helige Andes kraft som åstadkommer det, med människans medverkan.

Eller är jag helt ute och cyklar? Har jag missuppfattat dopet i frikyrkan?

onsdag 7 juli 2010

Första dagen på novenan till Vår Fru av Berget Karmel

I dag börjar novenan till Vår Fru av Berget Karmel. Den här bönen fick jag av karmelitnunnorna i Finland för många år sedan.

O Mary, Queen and Beauty of Carmel,
Mother of Jesus and our mother,
we come before you
with all the burdens and needs
of our hearts and with those of all humanity.

Intercede for us with your Son
that we may know
His merciful and abiding presence
in all the circumstances of our life
and experience your own loving assistance
in all our necessities.

Amen

tisdag 6 juli 2010

Förklara Treenigheten?

Hur kan jag på ett enkelt sätt förklara Treenighetens mysterium för barn som är 11-12 år gamla?

söndag 4 juli 2010

Jesu Dyrbara Blod

Juli är i Kyrkan helgad åt Jesu Dyrbara Blod. I boken Mina rosenkransböner finns följande bön som bedes med den vanliga rosenkransen:

Jesu Dyrbara Blods Krona

På de ensamma kulorna:

Evige Fader, jag offrar Dig Jesu Dyrbaraste Blod som gottgörelse för mina synder, till hjälp för de heliga själarna i Skärselden, särskilt för de mest övergivna. Tag emot dem i dag i Ditt Rike så att de tillsammans med Änglarna och den Allraheligaste Jungfrun kan lova och välsigna Dig i evighet. Amen.

På de tio kulorna:

Min Jesus, jag ber om förlåtelse och barmhärtighet för Ditt Dyrbara Blods oändliga förtjänsters skull.

Avsluta med att be inledningsbönen tre gånger.