söndag 4 juli 2010

Jesu Dyrbara Blod

Juli är i Kyrkan helgad åt Jesu Dyrbara Blod. I boken Mina rosenkransböner finns följande bön som bedes med den vanliga rosenkransen:

Jesu Dyrbara Blods Krona

På de ensamma kulorna:

Evige Fader, jag offrar Dig Jesu Dyrbaraste Blod som gottgörelse för mina synder, till hjälp för de heliga själarna i Skärselden, särskilt för de mest övergivna. Tag emot dem i dag i Ditt Rike så att de tillsammans med Änglarna och den Allraheligaste Jungfrun kan lova och välsigna Dig i evighet. Amen.

På de tio kulorna:

Min Jesus, jag ber om förlåtelse och barmhärtighet för Ditt Dyrbara Blods oändliga förtjänsters skull.

Avsluta med att be inledningsbönen tre gånger.