torsdag 15 juli 2010

Vår Fru av Berget Karmel

Salve Mater Misericordiae (karmelitisk tradition, Cecilia nr 474)


Omkväde: Var hälsad, barmhärtighetens moder, Guds moder och mildhetens moder, hoppets moder och nådens moder, du moder fylld av helig glädje, o Maria!
1. Var hälsad du mänsklighetens prydnad, jungfru över alla jungfrur, du som övergår dem alla och har fått den främsta platsen i Guds himmel, o Maria!
2. Var hälsad, saliga jungfru och moder. Ty Han som sitter på Faderns högra sida och råder över himmel, jord och alla rymder lät sig inneslutas i ditt sköte, o Maria!
3. Var du, o moder, vår tröst, var du, o jungfru, vår glädje och tag oss efter denna landsflykt med i den himmelska skaran, o Maria!