måndag 30 augusti 2010

Gå till Josef!

Klargörande

Om det skulle råda någon som helst tvekan om saken: jag är 100 % lojal mot Katolska Kyrkan, påven Benedikt, biskop Anders och Andra Vatikankonciliet. Jag går med glädje i Novus Ordo-mässan och finner ingen anledning att ändra i varken lära eller praxis, utöver de ändringar i praxis påven godkänner.

torsdag 26 augusti 2010

Fasta för biskopen återigen?

Den 14 september förra året var vi några som hade en bön- och fastedag för vår biskop. Jag skulle vilja göra den till en återkommande dag varje år. Någon som är med mig?

tisdag 24 augusti 2010

Utan begravning

Allt fler avlidna kremeras direkt utan någon form av begravning, skriver Dagen. Det gör mig fruktansvärt ledsen. Finns det ingen som bryr sig om dessa människor? Ingen som vill ta farväl, säga ett minnesord, be en bön? I de mest primitiva samhällen, i gravar grävda för tusentals år sedan, finns bevis på att människor tog farväl av sina döda och att de trodde på ett evigt liv. De begravde sina döda med hedersbetygelser och gåvor. Men vi, i vårt avancerade, s.k. civiliserade samhälle överger våra döda och kremerar dem utan någon form av rit. Jag börjar förstå en del av min kallelse mer nu, den att be för de döda, speciellt för de mest övergivna...

I det läget är jag extra tacksam för alla böner för själarna i Skärselden som används i min Kyrka. I varje mässa ber Kyrkan för de döda. I boken Mina Rosenkransböner (som finns på Gråbrödernas hemsida,) finns många fina böner för de döda. Böner till st Josef, som är de döendes skyddspatron, handlar ofta om en god död.

Vårt samhällsklimat blir allt kallare. De ofödda barnen, de gamla, de döende, de som inte är produktiva, är inte välkomna. Man ska vara stark, frisk, produktiv, självförsörjande, oberoende, självcentrerad. Vi har mer och mer av ett samhälle där övermänniskan är kung. Men Gud har inte skapat oss så. Han har skapat oss för varandra, för att vi ska hjälpa och värna varandra, för där finns vår lycka. Inte i egot, utan tvärtom i dess motsats. Ju mindre du tänker på dig själv desto lyckligare blir du. De andras lycka är din...

Därför fortsätter jag mina böner för själarna i Skärselden. Deras salighet är min lycka...

söndag 22 augusti 2010

Jungfru Maria Drottningen

Den enda Drottning jag erkänner!

Mediatrix

Allt gott kommer till mig genom dina händer, Moder... Du är den Gud använder för att föra mig närmare Jesus. Jag håller mig fast i din mantel och där är jag trygg. Du kommer att leda mig till målet, för du ger aldrig upp om dina barn. Oavsett vad som än händer i livet överger du mig aldrig. Älskade Moder!

fredag 20 augusti 2010

St Bernhard av Clairvaux, bed för oss

I dag firar Kyrkan st Bernhard av Clairvaux, ett av mina favorithelgon. Och tillika en av få helgon som nämns i svenska skolböcker i historia. Vad sägs om honom? Att han predikade korståg. Är det det viktigaste med Bernhard?

Nej, inte i mitt tycke i alla fall. Det jag älskar hos honom är hans brinnande kärlek till Kristus och hans radikalitet. Han älskade Kristus högt och gav allt för att följa Honom. Han krävde mycket av sig själv och sina bröder men lärde sig att vara mildare mot sina bröder. Hans predikningar om Höga Visan får mitt hjärta att sjunga...

söndag 15 augusti 2010

Ny kyrka

I dag den 15 augusti, när Kyrkan firar Guds Moders Upptagning i Himmelen med kropp och själ, kommer Metodistkyrkan i Köping att övertas av Assyriska Föreningen (kristna från Irak). Om allt går väl kommer kyrkan att bli katolsk. Det finns ju redan en katolska kyrka i Köping men om biskopen går med på det, kommer den här kyrkan, som ska heta Sta Maria, att invigas som katolsk kyrka i september. Två tabernakel i Köping i så fall! Vem vet vilka välsignelser det kommer att föra med sig...!

Den här byggnaden får Katolska Kyrkan gratis. Det är föreningen som står för köpeskilling och för allt underhåll, så jag hoppas att biskopen går med på att den ska bli katolsk... Han har i alla fall skänkt ett krucifix och en Mariastaty till föreningen, vilket ju är ett tecken på god vilja.

fredag 13 augusti 2010

Kommunala bidrag för att informera om islam

I Helsingborg, skriver Dagen, ger kommunen ekonomiskt bidrag till en muslimsk organisation för att informera om Ramadan. Skulle vilja se dem ge lika mycket i bidrag till en kyrka för att informera om något kristet...

torsdag 12 augusti 2010

Inspirationen...

... att skriva saknas. Be för mig!

fredag 6 augusti 2010

Kristi Förklaring

I dag är en av mina favoritfester, Kristi Förklarings dag. Varför då en av mina favoritfester? Är det för att den visar på vem Jesus är, eller något annat djupt teologiskt? Delvis, men det är inte huvudorsaken.

Orsaken är att texten ur Bibeln (t.ex. Luk 9: 28-36) om händelsen visar vilka förvirrade och tröga lärjungar Jesus valde till sina första präster och biskopar... Petrus, Johannes och Jakob som är med och bevittnar händelser fattar ingenting. Men vem skulle väl göra det? Jag tycker om denna fest för den visar att Jesus väljer det svaga till att utgöra grunden i Kyrkan. Ett mycket effektivt bot mot framgångsteologi, skulle jag vilja säga...

måndag 2 augusti 2010

Sta Katarina, bed för oss

Kyrkan firar i dag sankta Katarina av Vadstena, den heliga Birgittas dotter som följde sin mor till Rom och sedermera blev den första abbedissan i klostret i Vadstena.

Statyn på bilden finns i Blåkyrkan i Vadstena och välsignades av påven Johannes Paulus II 1989.

Bilden tog jag i onsdags när jag och barnen var i Vadstena med min syster. Varje gång jag åker till Vadstena besöker jag Blåkyrkan och den heliga Birgittas reliker. Där bad jag för Kyrkan, min församling, min familj, alla mina vänner och för dem som bett mig om förbön.

Det var väldigt mycket folk i Blåkyrkan och i hela Vadstena. Jag ska åka dit någon gång när turistsäsongen är slut...

söndag 1 augusti 2010

Gud Fader

Augusti månad är i Katolska Kyrkan helgad åt Gud Fader. Vad betyder det för oss att Gud är vår Fader? Inser vi vad oerhört detta är, att Gud är Fader? Inte bara Fader: Jesus använder ordet Abba, som betyder pappa, när Han talar om Gud. Så nära är Gud oss att vi får kalla Honom pappa. Hans godhet är större än vi kan förstå!

Vi får överlämna våra liv till en kärleksfull Fader som leder och bär oss. Den salige Charles de Foucauld har skrivit en underbar överlåtelsebön till Gud Fader som är bra att be varje dag, ja varje gång vi ber.

Fader, jag överlämnar mig åt Dig,
gör med mig vad Du vill.
Vad Du än gör med mig, tackar jag Dig.
Jag är redo till allt, jag är med på allt,
om blott Din vilja sker med mig, och med allt Du skapat;
jag önskar ingenting annat, min Gud.

Jag lägger mitt liv i Dina händer,
jag ger Dig det, min Gud,
med all mitt hjärtas kärlek,
för jag älskar Dig
och det är ett behov för mig
att få ge mig, att få överlämna mig i Dina händer,
utan förbehåll, med oändlig förtröstan
ty Du är min Fader.