söndag 1 augusti 2010

Gud Fader

Augusti månad är i Katolska Kyrkan helgad åt Gud Fader. Vad betyder det för oss att Gud är vår Fader? Inser vi vad oerhört detta är, att Gud är Fader? Inte bara Fader: Jesus använder ordet Abba, som betyder pappa, när Han talar om Gud. Så nära är Gud oss att vi får kalla Honom pappa. Hans godhet är större än vi kan förstå!

Vi får överlämna våra liv till en kärleksfull Fader som leder och bär oss. Den salige Charles de Foucauld har skrivit en underbar överlåtelsebön till Gud Fader som är bra att be varje dag, ja varje gång vi ber.

Fader, jag överlämnar mig åt Dig,
gör med mig vad Du vill.
Vad Du än gör med mig, tackar jag Dig.
Jag är redo till allt, jag är med på allt,
om blott Din vilja sker med mig, och med allt Du skapat;
jag önskar ingenting annat, min Gud.

Jag lägger mitt liv i Dina händer,
jag ger Dig det, min Gud,
med all mitt hjärtas kärlek,
för jag älskar Dig
och det är ett behov för mig
att få ge mig, att få överlämna mig i Dina händer,
utan förbehåll, med oändlig förtröstan
ty Du är min Fader.